Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ALLA GODA TING ÄR TRE

från AskMoses.com

Varför görs så många saker i judendomen tre gånger? Enligt den judiska lagen, när något har gjorts tre gånger anses det som permanent. Detta kallas ”chazaka”.

Anta att man tar ett nytt beslut att göra något positivt. Om man gör det en gång är det nybörjartur, Två gånger - fortfarande nybörjartur. Det är när man har gjort det tre gånger som det går att lita på.

Siffran tre representerar beständighet. Det är därför vi gör saker tre gånger eftersom det tillför styrka till våra handlingar. (Många böner upprepas t ex tre gånger; vi skakar vår lulav tre gånger i olika riktningar, mm).

Ur ett kabalistiskt perspektiv, vet vi att tre är siffran för fred och förenande. Siffran två representerar olikhet - höger och vänster, givande kontra återhållsamhet.

Siffran tre representerar föreningen av ett och två. (Föreningen av givande kontra återhållsamhet t ex, är resultatet när man tar en kniv från ett barn som verkligen vill leka med den).

Talmud påpekar att Toran gavs i den tredje månaden av det judiska året, till ett folk som bestod av tre grupper (kohaniter, leviter och israeliter) och genom Moses som var det tredje barnen i sin familj (efter Mirjam och Aron). Skrifterna, Tanach, består av tre delar: De fem Moseböckerna, Profeterna och de övriga skrifterna.

Toran är en handbok för ett fredlig sinne. Den lär oss hur vi ska förena kropp och själ, the fysiska världen med dess andliga källa. Detta är ”den tredje” väsendet, den som förenar de andra två.