Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: OM HAVDALA

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Varför släcker vi Havdalaljuset med vinet från bägaren?
Svar: Vi släcker Havdalaljuset med vinet för att visa att detta ljus endast används för att utföra Mitzvan med Havdala. Detta var särskilt viktigt i gamla tider när man alltid använde vaxljus för lysa upp husen med.

Fråga: Varför tittar vi på våra naglar i skenet av Havdalaljuset?
Svar: A) För att kunna läsa brachan för ljuset, måste det vara nära och tillräckligt klart för oss att kunna se ljusets olika nyanser. Om ljusskenet är tillräckligt för att klart urskilja naglarna från huden på fingrarna, får man läsa brachan.
B) Naglar är ”siman bracha” (en symbol för välsignelse) eftersom de alltid fortsätter att växa. Så vi börjar veckan med att titta på en ”siman bracha”.
C) Midrash säger att den ursprungliga elden utgick från Adams naglar på händerna.
D) En annan Midrash säger att på den första Motsaei Shabat, när världen blev mörk för första gången sade Adam ”Ve mig, för på grund av min synd har världen mörknat igen”. G-d gav sedan Adam visheten att gnida två flintstenar mot varandra, och när det började brinna välsignade Adam detta (Bore Meore Ha’Esh) och insåg då att han var helt naken — förutom för sina naglar.

Fråga: Varför måste Havdalaljuset ha flera vekar?
Svar: Den välsignelse vi läser över ljuset riktas till ””Herren vår G-d……. som skapat eldens ljus”. Det är därför vi tänder flera ljuskällor, dvs. ett fackelliknande stearinljus som innehåller åtminstone två veckar. (Om man inte har ett särskilt Havdalaljus, kan vilka två flammor som helst förenas för denna välsignelse).

Fråga: Varför sjunger vi om profeten Elia efter Havdala?
Svar: Det finns flera förklaringar till denna tradition, en är att det finns en diskussion i Talmud om det är Elia som kommer för att förebåda Sabbatens befrielse. Därför, så snart som Shabat är över - och det inte längre finns några ”problem” med hans kommande - uttrycker vi vår längtan efter hans ankomst.

Från: AskMoses.com