Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

NOACH

av Rabbi Avi Weiss

Vid slutet av syndafloden, tillkännagav G-d ”så länge jorden består skall…. dag och natt aldrig upphöra.” (1MB8.22). Rashi drar slutsatsen av denna vers att, det naturliga förloppet av dag och natt, upphörde under den tid när syndafloden varade.

Eftersom versen nämner dag före natt, är Rashbams slutsats logisk, att skapelsen av dagen föregick skapelsen av natten. Innan syndafloden inträffade var vi solens folk, som satte dagen främst. Det var bara mycket senare, efter att vi lämnat Egypten som G-d tillkännagav att vi blivit månens folk, och att dygnet skulle börja på kvällen.

Vad är då den begreppsmässiga skillnaden mellan solen och månen? Det finns en stor skillnad. Vi har sett att solen representerar beständighet. Detta eftersom den alltid har samma storlek. Predikaren skriver i kapitel, vers 9. ”det finns ingenting nytt under solen”. Med andra ord, morgondagen är inte annorlunda än idag, idag är inte annorlunda än gårdagen. När vi står inför utmaningar finns det lite hopp om att något kan förändras – allt verkar vara likadant som det alltid varit och kommer att förbli oförändrat i framtiden.

Månen däremot, ändrar storlek. Den blir mindre och försvinner till slut helt och hållet, bara för at uppstå igen. Därför är det hebreiska ordet för måne, chodesh, samma ord som chadash som betyder ny. Månen lär oss att oavsett hindren, har vi makten att förnya oss själva och överkvinna alla svårigheter.

Även om vår kalender först och främst går efter månen, så följer den även solen. Med några års mellanrum läggs en måndag till månåret så att måncykeln synkroniseras med solcykeln. Betoningen på den föränderliga månen tillsammans med kravet att erkänna den oföränderliga solcykeln, lär oss att livet består av en balans av föränderlighet och oföränderlighet. En del förblir vad de varit, annat har möjlighet att förändra sig.

Händelserna i Israel talar för denna balans. Å ena sidan, verkar allt oföränderligt. Judar mördas eftersom de är judar. Hela världen anklagar oss. Solen budskap lever vidare. Tillståndet idag verkar inte vara annorlunda mot vad vi lärt av historien.

På samma gång, så påminner måndelen av vår kalender oss om att allt inte behöver vara beständigt. Man ska inte vara för pessimistisk. Det finns inga tvivel om att vi står inför allvarliga utmaningar, som jag tror saknar motstycke sedan bildandet av staten Israel.

Så medan vi ursprungligen var solmänniskor med dag före natt, så lärde vi oss med tiden att integrera solens ande med månens. Natt föregår dag. Det har ingen betydelse hur glädjelös och oföränderlig livet verkar, vi måste alltid leva och hoppas på en annan verklighet än förut, en ny gryning – när vårt folk kan leva i enighet utan rädsla – när den varaktiga freden kommer att råda