Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ATT SOVA OCH ÄTA I SUKKAN

När det gäller iakttagandet av de Mitzvot som gäller Sukkan är man ibland överdrivet sträng när detta inte behövs och överdrivet lättvindig när man behöver vara strängare.

Enligt Shulchan Aruch måste alla män iaktta Mitzvan med att sova i Sukkan. Detta kan jämföras med Mitzvan att äta där, där det räcker det med att äta något första kvällen som är tillverkat av mjöl (bröd eller kakor). Om man bara har för avsikt att äta kött eller grönsaker finns inget påbud att äta där. Om man ändå gör det så räknas det som att man iakttar Mitzvan extra noga.

Beträffande Mitzvan att sova i Sukkan måste all sömn utövas där för att Mitzvan skall vara uppfylld till fullo, till och med korta tupplurar. Varför iakttar inte judarna i Diasporan denna Mitzva? Det finns tre anledningar:
- På många platser var man rädd för tjuvar och mördare (Aruch Hashulchan).
- Rabbi Moshe Isserlich medgav undantag från att sova i Sukkan eftersom det vanligtvis i Europa bara fanns en gemensam Sukka vid synagogan och där kunde männen inte ta med sina fruar och blev på så sätt ursäktade. Denna åsikt accepteras dock inte av alla.
- Det kalla klimatet i Diasporan, och speciellt här, som inte tillåter oss att sova utomhus vid denna årstid. På platser där klimatet är mer tempererat, är vi dock påbjudna att sova i Sukkan.