Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JOM KIPPUR

av Rabbin Yaacov Haber

Nyligen hörde jag en anmärkningsvärd berättelse. Under andra världskriget, blev en tysk soldat dödligt sårad i strid, och när han föll rusade en präst fram för att ge honom den sista smörjelsen. Med sina sista krafter, knuffade soldaten bort prästens kors och sade: ”Ich bin ein Jude!” (”Jag är jude!”). Prästen svarade: ”Sorgen sich nicht, ich bin auch ein Jude!” (”Var inte orolig, jag är också jude!“).

Det är anmärkningsvärt hur varje Jom Kippur i hela världen, tusentals människor som aldrig annars kommer nära en synagoga, kommer till Kol Nidregudstjänsten.

Det är välkänt att Kol Nidrebönen ökade i betydelse under förföljelsen av judarna i Spanien under inkvisitionen. De människor som tvingats att konvertera till katolicismen, marranos, uppförde sig utåt som sina grannar, men inom sig förblev de judar. En gång om året använde de denna bön för att avsäga sig de löften de hade tvingats avlägga för att försaka sin egen religion för kristendomen. Djupt inom sig förblev de judar. Kol Nidre var ett tillkännagivande att alla deras löften, deras uppförande utåt, egentligen inte var dem. Denna bön hjälpte dem att frigöra sig själva från sina yttre klädnader och nå det innersta av sin själ.

Idag, även om det inte finns någon sådan förföljelse i västvärlden och Europa, så finns det fortfarande marranos. Vi befinner oss inte under något förtryck av kyrkan, utan under trycket av den omgivning vi lever i. Vårt innersta har klädnader som inte är våra. Vi går, vi agerar och vi talar på sätt som är oförenliga med judendomen. Sedan finns det de inverterade marranos, vars yttre är en Tzadiks, men som saknar något inom sig; de saknar andligheten och moralen hos judendomen. Vi alla tillsammans behöver Kol Nidre; vi behöver den tillsammans.

Rabbi Dessler i ”Michtav Me’Elijahu”, skriver att en del av vår själ brinner som en liten låga. Denna låga har förmågan att överleva. Det spelar ingen roll hur mycket bäraren av lågan försöker släcka den, den kommer alltid att fortsätta att brinna. Detta är vad Jom Kippur och botgöring handlar om, att göra sig fri från de yttre klädnaderna och låta våra rätta personlighet komma fram