Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ERUV TAVSHILIN

En grundläggande skillnad mellan Jom Tov och Shabbat är tillåtelsen för ochel nefesh, tillagning av mat på Jom Tov. ”På den första dagen skall ni hålla en helig sammankomst. Ni skall också på den sjunde dagen hålla en helig sammankomst. På dem skall inget arbete göras. Bara det som var och en behöver till mat, det och inget annat må tillagas av er.” (2MB 12:16) Toran tillåter oss att laga mat och baka på Jom Tov, för att äta maten på samma dag. Det är inte tillåtet att förbereda mat på första dagen Jom Tov för att äta på andra dagen eller efter helgen. Detta förbud, Hachana, att laga mat på en dag Jom Tov till nästa, ställer till problem när den andra dagen infaller på Shabbat eller Shabbat följer på två dagar Jom Tov. Hur kan vi enligt Halacha förbereda mat på Jom Tov till Shabbat Jom Tov eller Shabbat?

För att lösa detta problem har rabbinerna infört en procedur kallad Eruv Tavshilin – att blanda matlagning - (Orach Chaim527). På Erev Jom Tov lägger familjens överhuvud, eller den han valt ut, ett bröd eller en Matza, samt ett tillagat födoämne som t ex. kött, fisk, eller ägg (d.v.s. mat att äta med brödet) åt sidan på ett fat . Varje sak skall väga minst en ”kezajit” (oliv) , men helst lika mycket som en ”Beitzah” (ägg). . Han eller hon håller upp fatet och läser välsignelsen: ”Baruch….. al Mitzvas Eruv” och uttalandet, som båda finns i alla Sidurim. Detta uttalande säger att de tillagade och bakade matvarorna skall tillåta oss att fortsätta laga mat, ta eld från en existerande eld och tända en ny, och göra alla nödvändiga förberedelser på Jom Tov till Shabbat. Det betraktas nu som om förberedelserna för måltiderna på Shabbat redan påbörjats före Jom Tov och man får därför fortsätta på fredag Jom Tov, Erev Shabbat.

När denna procedur är avklarad, gäller den hela hushållet samt gäster. Den mat som satts åt sidan i Eruv Tavshilin skall sparas och ätas under Shabbat. Eruv Tavshilin återfinns i Art Scroll Sidur på sidan 654, i Sidur Sefat Emet på sidan 221 samt i Machzor för respektive helg.