Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN OM ROSH HASHANA

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Frågor och svar kring Rosh Hashana (från Ohr Somayach).

Fråga: Varför blåser vi Shofar under månaden Elul?
Svar: Efter synden med den gyllene kalven, gick Moses upp på Sinaiberget för att motta den andra uppsättningen budord på Rosh Chodesh Elul. Det var på denna dag som det judiska folket blåste shofar för att påminna sig själva att inte återfalla till avgudadyrkan igen. Dessutom, ljudet av Shofar ingjuter fruktan i våra hjärtan och hjälper oss att återvända till Torans vägar. (Mishna Berura och Aruch Hashulchan Orach Chaim 581).

Fråga: Var i den skriftliga Toran står det uttryckligen att den första dagen i Tishri är Rosh Hashana?
Svar: Ingenstans, Toran kallar den ”dagen för Shofarblåsning”. (Detta är ett av många exempel som visar hur vårt iakttagande är avhängigt den kontinuerliga muntliga traditionen som sträcker sig tillbaka till Sinaiberget (Bamidbar 29:1).

Fråga: Vi äter äpple med honung för att symbolisera ett sött år. Varför väljer vi äpplen istället för någon annan söt frukt?
Svar: Isak välsignade Jakob med orden: ”Som doften från marker som Herren välsignat är doften av min son”. (1MB 27:27). Talmud identifierar denna ”mark” som en äppelträdgård. (Taanit 29b, Biyur Hagra).

Fråga: Från vilken bok i Tanach kommer början av Tashlichbönen?
Svar: Profeten Mika (7:18-20).

Fråga: Vilka tre ofruktsamma kvinnor ”ihågkoms” av G-d på Rosh Hashana?
Svar: Sara, Rachel och Hanna. Det var på Rosh Hashana som det bestämdes att dessa ofruktsamma kvinnor skulle bli havande. (Traktat Rosh Hashanah 10b).

Fråga: Vi hänvisar till bindandet av Isak i våra böner när vi säger: ”Svara oss såsom du svarade Abraham, vår fader, på Moriaberget….” Vad var Abrahams bön?
Svar: Han bad att Moriaberget skulle förbli en plats för böner för alla framtida generationer (Onkelos 22:14). Han bad även om att hans offer av en bagge skulle accepteras som om han egentligen hade offrat Isak. (Rashi 22:13).

Fråga: Vilken halacha gäller välsignelsen schechejanu på andra kvällen Rosh Hashana, som inte gäller andra kvällen på någon annan helg?
Svar: På andra kvällen Rosh Hashana är det vanligt att bära ett nytt plagg eller att ha en ”ny” frukt på bordet när man läser välsignelsen schechejanu. Där gäller denna välsignelse inte bara denna helgdag, men även det nya plagget eller frukten. (Detta gör man för att göra den lilla grupp av halachiska auktoriteter till lags som beslutat att schechejanu inte skall läsas på andra kvällen Rosh Hashana (Taz 600:2).