Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KI TETSE

av Rabbi Bert Leff

När Toran syftar på krig, används ordet Machane, läger. Toran befaller ”När du drar ut mot dina fiender och slår läger skall du ta dig till vara för allt vad orent är……. Ty Herren, din G-d, vandrar fram i ditt läger för att hjälpa dig och ge dina fiender i ditt våld….därför skall ditt läger vara heligt. (5MB 23:10- 15).

Rabbi Joseph B. Soloveitchik, skiljer mellan Machane, läger, och Eida, menighet.

Läger och menighet är två distinkta sociologiska fenomen. Ett läger är konstruerat så att man står enad mot den gemensamma fienden, den som framkallar rädsla och skapar ett behov av självförsvar. ” När du drar ut mot dina fiender och slår läger” – lägret anläggs när människor känner hjälplöshet och måste enas för att stå emot fienden. Å andra sidan delar Eida, en menighet, en gemensam ideologi, och närs av kärlek snarare än rädsla. En menighet är ett uttryck för människans kraftfulla andlighet. I judisk mening, grundar sig Eida på lärdomarna från Sinai, det är ett heligt folk som är förpliktigad till ett gudomligt öde.

För att Israels folk skall kunna uppfylla den gudomliga uppgiften och uppnå det gudomliga ödet, ” därför skall ditt läger vara heligt” måste Machane, lägret, utveckla sig till en Eida. Den måste bli helig. Det är denna ide med en lägerplats som förenar början av vår parasha ”När du drar ut mot dina fiender”, med slutet ”Kom ihåg vad Amalek gjorde”. Utplåna minnet av Amalek från jorden – glöm inte. Genom hela vår historia har vi enats i ett läger mot våra fiender, denna världs amalekiter. Men allt för ofta har vi misslyckats att gå framåt för att bli en helig menighet. Utan tvivel, är vår eniga front mot Amalek del av vår öde. Men som Rabbi Soloveitchik definierade det, är detta vårt livsöde – inte vår tros öde – inte ödet för en Eida. Också, när ett läger övergår i en Eida, är det möjligt för menigheten att behålla en negativ ideologi, precis det som hände med spejarna och Korachs följeslagare. Även om dessa grupper bildats med onda avsikter, kallar Toran dem ändå för Eida.

Vi måste vara nitiska i att säkerställa att vår Eida är en helig Eida, med gudomlig ideologi, och inte fylld med ondska som kan förgöra oss. Alla judiska församlingar oroas för krisen inom den judiska fortbeståndet. Lösningen är att ena, inte i ett läger utan som en Eidah, en helig menighet förpliktigad till sitt livsöde – en tro rotad i Tora och Mitzvot. Ett sådant förbund grundar sig inte på rädsla utan på kärlek, kärleken till G-d och det judiska folket.