Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HAIFA

av Rabbi Mendel Weinbach

Haifa, en av Israels största hamnar, nämns för första gången i Bibeln i ett ovanligt sammanhang, men som kanske kan sprida ljus över ett samhälles historia som annars är dunkel. Invånarna i det antika Haifa, säger våra lärde (Megilla 24b), kunde inte leda g-dstjänsterna i synagogan, inte heller kunde deras Kohanim välsigna församlingen. Detta på grund av att de inte på rätt sätt kunde uttala de gutturala ljuden i hebreiska, och deras oriktiga uttal kunde vända en välsignelse till en förbannelse. En del historiker föreslår att denna språkliga defekt var resultatet av Haifas judars påverkan av de många utländska handelsmännen som bosatte sig på kusten för att driva handel.

Dessa historiker föreslår också att namnet Haifa (Chaifa på hebreiska) är en akronym för två hebreiska ord: Chof Jafe - vacker kust. En stor tillgång är Karmelbergets skönhet, plats för många berömda uppgörelser mellan profeten Elija och ”avgudaprofeterna” (Melachim 1, kap 18). En stor del av den moderna staden har utvecklats på detta berg.