Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JAVNE

av Rabbi Mendel Weinbach

Denna uråldriga stad, under bibliska tider känd som Jabniel, är mest berömd som säte för Sanhedrin vid tiden för förstörelsen av Beit Hamikdash. Ett av de tre kraven hos Rabbi Jochanan Ben Zakai på dagen för förstörelsen var att ”rädda Javne och dess vise” (Gittin 56b).

Detta centrum för judisk lärdom hänvisas till som ”Kerem B’Javne” (Javnes vingård) på grund av att de lärde satt i rader liknande planteringen av vinrankor i en vingård (Rashi Brachot 63b). ”Följ Rabbi Gamliel till Yavneh” manar våra lärde (Sanhedrin 32b), och det är där som våra störste hos Sanhedrin antas vara begravda.

Det moderna Javne är en utvecklingsstad, till största delen bebodd av immigranter från Nordafrika. Alldeles intill ligger Israels första atomreaktor, som färdigställdes 1960.