Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HALACHA INFÖR TISHA B'AV, DEL 3

av Rabbi Yirmiyahu Ullman, Ohr Someayach

Följande är ett urval, den som är intresserad kan läsa mer här.

Böner
1. Ashkenazim lägger inte Tfilin vid Shacharit, inte heller välsignar de Tzitzit. Vid Mincha lägger man Tfilin och den som bär en Talit Gadol läser då välsignelsen.
2. Sfaradim bär Tallit och lägger Tfilin vid Shacharit som vanligt.
3. Vid Mincha, läses bönerna Nachem och Aneinu till Shmone Esre under välsignelsen ”V’Leijerushalajim” samt ”Shma Koleinu”, respektive ”Sim Shalom” sägs i stället för ”Shalom Rav”. Om man glömmer dem och kompletterar med Brachan, behövs inte hela bönen läsas igen.

Dagen efter Tisha B'Av
1. Begränsningarna som gäller de ”Tre veckorna” och de ”Nio dagarna” gäller fram till kl 12.00 den 10 Av. Detta inbegriper förbudet mot musik, hårklippning, kött och vin, tvätt och badande.
2. När Tisha B'Av infaller på en söndag, läser man Havdala över ett glas vin (eller vindruvsjuice eller öl) men man använder inga kryddor.
3. När Tisha B'Av infaller på en söndag (t ex om den 9 Av är en Shabat och iakttagandet av Tisha B'Av skjuts upp till söndagen), är hårklippning, tvätt och badande tillåtet på söndag kväll den 11 Av. Kött och vin är dock inte tillåtet förrän måndag morgon.
4. När Tisha B'Av infaller på en torsdag så att den 10 Av är en fredag, är tvätt tillåtet torsdag kväll, hårklippning och badande fredag morgon och musik på eftermiddagen.
5. Sedvänjan är att helga nymånen kvällen efter Tisha B'Av, företrädesvis efter att ha ätit något. När Tisha B'Av infaller på en torsdag, är sedvänjan att vänta till lördag kväll när bönerna kan läsas med större glädje.