Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HALACHA INFÖR TISHA B'AV, DEL 2

av Rabbi Yirmiyahu Ullman, Ohr Someayach

Följande är ett urval, den som är intresserad kan läsa mer här.

Att bära läderskor
1. Även skor som bara är delvis av läder, är förbjudna. Skor tillverkade av tyg, gummi eller plast är tillåtna.
2. Man behöver inte framkalla löje hos icke-judar på grund av detta förbud. Därför är det tillåtet att bära skor av läder om ett godtagbart alternativ inte kan användas. Det finns de som lägger sand eller stenar i skorna så att de inte är bekväma och de måste tas av när de inte längre krävs.
3. Att bära läderskor är tillåtet av medicinska skäl.

Att studera Toran
1. Eftersom hjärtat gläds vid Torastudier, är det förbjudet att studera ämnen som inte är relevanta för Tisha Beav eller sörjande. Tillåtet är Klagovisorna med midrashim och kommentarer. Delar av Profeterna som handlar om tragedier eller förstörelse, tredje kapitlet av Moed Katan (som handlar om sörjande), berättelsen om Templets förstörelse (Gittin 56b-58a, Sanhedrin 104, samt i Josephus) och Halacha som rör Tisha B'Av och sörjande.

Andra förbud
1. Man bör förneka sig bekvämligheter när man sover. En del minskar antalet kuddar eller sover på golvet.
2. Det är förbjudet att sitta på en normal stol fram till kl 12.00. Tillåtet är att sitta på en låg bänk eller stol, eller på en kudde på golvet.
3. Det är förbjudet att hälsa med fraser som ”god morgon!”
4. Man bör inte ge några gåvor förutom till de behövande.
5. Handlingar som gör att vi glömmer att sörja, som småprat, tidningsläsning, mm är förbjudet.
6. Rökning är förbjudet fram till eftermiddagen, och då bara för den som tvungen och bara i enskildhet.
7. Sedvänjan är att avhålla sig fram till kl 12.00 från tidskrävande handlingar om gör att man glömmer sörja. Om detta innebär ekonomisk förlust bör man rådgöra med sin rabbin.