Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HALACHA INFÖR TISHA B'AV, DEL 1

av Rabbi Yirmiyahu Ullman, Ohr Someayach

Följande är ett urval, den som är intresserad kan läsa mer här.

Dagen före Tisha B'Av
1. Om en Brit eller Pidjon HaBen äger rum på dagen före Tisha B'Av, måste, om kött serveras, måltiden hållas före kl 12.00.
2. Eftersom Tisha B'Av kallas Moed (helgdag eller förordnad dag, Klagovisorna 1:15) säger man inte Tachanun vid mincha på eftermiddagen före Tisha B'Av (och inte heller på själva Tisha B'Av).
3. Sedvänjan är att äta en slutlig måltid efter mincha och innan solnedgången bestående av bröd, hårdkokta ägg och vatten. Denna måltid äts sittande på marken, en del av brödet doppas i aska och äts och ingen Mezuman sägs vid Birkat Hamazon.
4. Efter måltiden får man sitta normalt och bära skor fram till solnedgången.

Tisha B'Av
1. All förtäring av mat och dryck är förbjuden, inklusive sköljande av munnen och tandborstning, förutom i fall av stor nödvändighet.
2. Sväljandet av kapslar eller beska tabletter eller besk flytande medicin utan vatten är tillåtet.
3. Sjuka och åldriga personer såväl som gravida är ålagda att fasta, även om det är svårt, om deras läkare inte förbjuder det. Kvinnor som är mindre än en vecka före en födsel får inte fasta och en som har mindre än 30 dagar kvar bör inte. De som måste äta får bara äta så mycket att de inte blir sjuka.
4. När Tisha B'Av infaller på en söndag, måste den som behöver äta göra Havdala över öl, kaffe eller te.

Bad, tvätt, insmörjning
1. Allt badande för nöjes skull är förbjudet, även i kallt vatten, inklusive händer, ansikte, och fötter. Rituell tvättning vid uppvaknandet, efter toalettbesök, mm är tillåtet, men endast upp till knogarna.
2. Man får tvätta nedsmutsade delar av kroppen (inklusive ögonen) och om nödvändigt använda tvål och varmt vatten för att avlägsna smuts och dålig lukt.
3. Att tvätta sig inför matlagning eller av medicinsk hänsyn är tillåtet.
4. En kvinna får inte doppa sig i Mikva på Tisha B'Av eftersom äktenskapligt umgänge är förbjudet.
5. Att smörja in sig för nöjes skull är förbjudet inklusive användandet av oljor, tvål, alkohol, krämer, parfym, mm. Insmörjning av medicinska skäl samt användandet av deodorant för att avlägsna dålig lukt är tillåtet.