Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HALACHA INFÖR DE "TRE VECKORNA"

av Rabbi Yirmiyahu Ullman, Ohr Someayach

Under de tre veckorna mellan den 17 Tammuz fram till efter Tisha Beav, är sedvänjan att iaktta en del aspekter av sorg beträffande förstörelsen av det Heliga Templet. Själva iakttagandet intensifieras ju närmare vi kommer till Tisha Beav.

Inga glädjeyttringar
1. Inga bröllop äger rum under denna tid.
2. Förlovningar får äga rum utan en måltid fram till 1 Av. Därefter fram till efter Tisha Beav får de endast äga rum i samband med en måltid.
3. Det är förbjudet att dansa och spela musik. En musiker som försörjer sig på att spela för icke-judar får göra detta fram den 1 Av.
4. Sedvänjan är att avhålla sig från att läsa välsignelsen ”shchejanu” för ett nytt klädesplagg eller en ny frukt, förutom på Shabat. Gravida kvinnor eller sjuka som behöver frukten får äta den.

Hårklippning, rakning, nagelklippning
1. Sedvänjan är att avhålla sig från att klippa håret, inklusive skägget. En vuxen får inte ens klippa ett barn.
2. Trimmandet av en mustasch är tillåtet om det förhindrar ätandet. Att kamma och borsta håret är tillåtet.
3. En person som vanligtvis rakar sig dagligen (på ett tillåtet sätt) och som skulle lida affärsmässig eller ekonomisk skada genom att vara orakad, får raka sig fram till 1 Av, eller allra längst fram till fredagen före Tisha Beav.
4. En gift kvinna får avlägsna hår i ansiktet eller på kroppen som kan göra henna oattraktiv för hennes man.
5. Nagelklippning är tillåtet fram till fredagen före Tisha Beav. Det är ändå tillåtet för en kvinna innan nedsänkning i mikva, och även tillåtet för en man inför Shabbat (t ex om Tisha Beav infaller på Shabbat och är senarelagd till en söndag eller om den infaller på en söndag.