Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHLACH LECHA

av Rabbin Avi Weinstein

Midrash Hagadol säger: Moshe började med att blidka Den Helige. Han sade: Universums härskare, det verkar som om det bara vara igår som du blidkade mig på grund av synden med den gyllene kon, nu måste jag blidka dig! ’Jag ber Dig om nåd för detta folk’ och Den Helige varade ’jag ger dem nåd i enlighet med din önskan’. Vi ser att ibland blidkar den Allraheligaste Moshe för Israels folks skull ibland är det tvärtom.

Först och främst, när Moshe fortfarande befann sig å Sinaiberget, behövde han be G-d att skona dem trots deras synder. Sedan, när Moshe till slut ser omfattningen av det som hänt, gör han rent hus, men detta gör honom trött och utmattad. Det är då som G-d tröstar honom och visar att även om enskilda personer måste straffas, kan folket få tröst och förlåtelse. Midrash tolkar detta som betydelsefullt – efter det att allt lugnat ner sig efter bedrövelsen med synden och trolösheten, är nästa steg förlåtelse och tröst. Midrash säger att Den Helige är vittne till om Moshe, ledaren för ett olydigt folk har tagit budskapet till sig.

Strax innan hade Moshe bett om förlåtelse innan han ens sett synden med den gyllene kalven. I detta fall, ber han om förlåtelse efter spejarnas rapport. Det är inte klart beträffande den gyllene kalven, om Moshe skulle försvarat sitt folk efteråt. Det är emellertid helt klart, att han tagit G-ds budskap till sig och börjat älska sitt folk till och med när de svek honom som mest. Moshe får en ny chans att börja på nytt, genom att be om förlåtelse. G-d kan inte motstå hans försvarstal.