Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD GÖRA NÄR TVÅ BRÅKAR?

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Etik från Ohr Somayach, Rabbi Mendel Weinbach

Fråga: Ibland ser jag två bekanta högljutt argumentera med varandra om småsaker. Vad kan jag göra för att lugna ner dem och få dem att bli vänner igen?

Svar: En av våra Talmudlärde visades en gång av profeten Elia på två män som han beskrev som ”medborgare i den ’kommande världen’. När han frågade dessa ganska alldagliga personer om vad det var som gjorde att de förtjänade en sådan titel, svarade de att de hade en särskild talang för att göra människor lyckliga och som de använde för att liva upp deprimerade människor och för att göra slut på gräl mellan två människor.

Även om du inte är välsignad med en sådan talang är det ändå möjligt för dig att använda deras strategi. Två personer som grälar med varandra brukar glömma att det finns mycket viktigare saker i livet än vad det nu är som de bråkar om. Ditt taktfulla ingripande kanske hjälper dem i se saker och ting i sina rätta proportioner och kanske få dem att sluta gräla.

Du måste också komma ihåg att ingen vill känna sig som en förlorare. Det är därför av största vikt att båda parter känner att de har rätt. Även om detta är ett ologiskt antagande, kommer du att bli positivt överraskad av att se hur två människor, trötta på att gräla, kommer att gripa efter detta halmstrå för att rädda sin stolthet.

Den andra strategin för att återställa friden, är den som användes av Aron Hakohen. Våra lärde berättar för oss att när han blev varse om ovänskapen mellan två personer, talade han med dem separat och berättade en ”vit lögn! till var och en att den andra var mycket upprörd över sprickan i deras vänskap och var ivrig att sluta fred. När de två av en händelse stötte på varandra, var de glada över att bli vänner igen.