Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHAVUOT

från Sefer HaToda'a av Rabbi Eliyahu Kitov

Enligt tradition skall vi

  • vara vakna hela första natten på Shavuot för lära Tora
  • dekorera synagogan med blommor och grönt
  • äta mat lagad på mjölk
Det är tradition i det judiska folket att vara vakna hela första natten av Shavuot för att studera Tora. En av anledningarna till är detta är för att ”gottgöra” uppförandet hos de många judar som var närvarande vid Sinai, vid den ”stora händelsen”, och ändå gick och lade sig att sova denna natt. G-d behövde väcka upp dem med Shofarblåsande, för att de skulle ta emot Toran.

Det är sagt till försvar för dessa judar att de sov ”l’shem shamayim”, med goda avsikter, eftersom de kände att de bättre skulle vara mottagliga ochstå starka inför G-ds uppenbarelse, som de visste väntade på morgonen.

De som stannade uppe hela natten, skulle tvätta sina händer som vanligt, men utan att läsa ”brachan” eller välsignelsen, ”Netilat Jadaim”, som man gör varje morgon när man haft en normal nattsömn. Inte heller skulle de läsa de vanliga ”Birkot HaShachar”, morgonvälsignelserna, som innehåller välsignelser som motsvarar de olika aspekterna i ”uppvaknandet”: öppnandet av ögonen, att stiga upp, att klä sig, mm. På morgonen av Shavuot, skulle de lyssna på dessa ”brachot” från en som sovit under natten, men som kommit för att ”davna”, tidigt på morgonen, tillsammans med de som varit vakna för att studera.

Det är en mycket vacker tradition att dekorera synagogan på Shavuot med blommor och grönt, med hänvisning till grönskan på Sinaiberget. En del smyckar Torarullen med rosor. Speciellt detta, verkar som att ha varit en uråldrig sedvänja, eftersom Haman kritiserade det judiska folket för Ahashverosh på grund av deras iakttagandet av traditionen.

Det var en gång tradition att sätta in träd i synagogan, men Vilna Gaon, förbjöd denna på grund av ”chukot ha’gojim”, att anta ickejudiska sedvänjor, eftersom de har traditionen att fira helgdagar genom att använda träd.

Det är an välsmakande tradition att äta mjölkiga maträtter på första dagen Shavuot. En del äter bara en mjölkig måltid, men en del iakttar denna tradition genom att börja med mjölkig mat och sedan fortsätta med köttig, för att uppfylla Mitzvan ”och du skall fröjda dig”, och för många finns det ingen ”fröjd” utan kött. I detta fall måste man vara noga med att skölja munnen noggrant, och vänta en timme mellan ätandet av mjölk och kött. När man äter kött efter mjölk så nära inpå, måste man även säga Birkat Hamazon, lägga på en annan duk och duka om för köttigt. En vink om detta förfarande finns i den Shavuotrelaterade versen: ”För fram den första frukterna från din mark till G-ds hus – du skall inte koka lammet i dessa moders mjölk” (det trefaldiga upprepandet av den senare delen av versen är källan till förbudet om kött och mjölk tillsammans).

Det finns ett antal anledningar till denna tradition, men vad anledningen än är, så är det en etablerad sedvänja, och så länge som den inte är olaglig eller omoralisk, så fortsätter vi att hålla fas vid den. En del av skälen som ges är som följer:
  • Den dag som Moses drogs upp från vattnet av Faraos dotter var den sjätte Sivan, den dag som vi firar Shavuot. Och babyn Moses vägrade att dia från en ickejudisk kvinna, så att Mirjam, Moses syster, kunde ta dit Moses riktiga mamma Jocheved.
  • Fram till givandet av Toran, var kött tillåtet att ätas utan rituell slakt. I och med givandet av Toran, så förbjöds alla metoder att döda ett djur för att äta det utan ”Schechita”. Eftersom ”Schechita” inte kunde utföras på Shabbat, och eftersom alla håller med om att Toran gavs på Shabbat, så måste judarna äta mjölkigt.
  • ”Gematria”, summan av de numeriska ekvivalenterna av de hebreiska bokstäverna som utgör ordet ”Chalav”, mjölk, är fyrtio, vilket motsvarar det antal dagar som Moses studerade Toran med G-d på Sinaibergets topp.
  • Sinaiberget har åtta namn, ett av dem är ”gavnunim”, eftersom det liknar en ost, ”gvina”, på hebreiska.
  • Fram till givandet av Toran, var det judiska folket rädda för att mjölken från djuren skulle vara förbjudet under klassificeringen ”en del av ett levande djur”. Detta är en av Noas sju lagar, som Noa överförde till sina söner, förpliktigande för alla människor , som var källan till förbudet mot att orsaka alla levande varelser onödigt lidande. I och med givandet av Toran, och mjölken inkluderad bland de sju typer av födoämnen som Israels land har välsignats med, så insåg det judiska folket att mjölken var tillåten.