Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HALLEL MED BRACHA PÅ JOM JERUSHALAJIM?

av Rav Baruch Plaskow, Rosh Kollel Montreal Kollel

Nu när Jom Ha’atzmaut precis har ägt rum och Jom Jerushalajim ligger framför oss, är det många som har problem med följande fråga: Vad är det som gäller beträffande Hallel med Bracha och att läsa den utan eller om man kan avhålla sig från att läsa båda? Är idén att läsa Hallel en åsikt som baserar sig på Halacha eller är den helt och hållet filosofisk på vilket sätta man ser på Staten Israel?

Gemara (Pesachim 117b) säger att ”Profeterna inrättade den (Hallel) för alla sorters lidande som hänt dem, att de efteråt skulle läsa den vid sin räddning”. Förpliktelsen att läsa Hallen är beroende på att man räddats från fysisk fara. Utan tvivel passar båda krigen 1948 och 1967 i denna kategori.

BEHAG OCH Rabeinu Tam kommenterar ovanstående paragraf och säger att en Bracha bara ska göras om miraklet gällde hela det judiska folket. Man kan säga att även om bildandet av Staten Israel var ett mirakel av enorm betydelse, så involverade det bara en liten del av det judiska folket vilket skulle göra det otillåtet för oss att göra en Bracha när vi läser Hallel.

I en ny responsa, säger Rabbi Goren (överrabbin av Israels armé under sexdagarskriget) att vi ändå är förpliktigade att göra en Bracha. Ovanstående kommentarer är inget problem eftersom det finns källor som visar på att när Toran kräver en majoritet av judar för speciella halachiska syften, så bryr den sig bara de judar som lever i Israel och tar ingen hänsyn till de som lever i Diasporan. Rabbi Ovadia Josef håller inte med om detta och hävdar att detta bara gäller i specifika fall och inte kan användas generellt när det gäller Halacha.

Därför, att göra en Bracha vid läsandet av Halel är beroende på frågan om vi anser dessa mirakel gälla majoriteten av alla judar.

Andra hänsynstagande vid läsandet av en Bracha:
1. Datumet. Den 5 Ijar representerar det datum när den israeliska staten bildades. Befrielsekriget fortsatte ändå lika intensivt i många månader efteråt. Att bestämma detta datum för firandet ifrågasätts när det gäller Hallel, eftersom Hallel bara läses vid räddningen från en fysiskt hotfull situation. Slutet av kriget vore kanske en mer lämplig tidpunkt för firandet. ( Se Yabia Omer 6:4).
2. Typen av mirakel. Det finns många kommentatorer som kräver att det ska vara ett mirakel som utmanar naturlagarna för att man ska få läsa Hallel. T ex, inrättades Hallel på Chanuka bara på grund av det övernaturliga miraklet med oljan som räckte i åtta dagar. Kommentatorerna har dock olika åsikt om hur vi ska värdera de ”klara” mirakel som ägde rum under befrielse– och sexdagarskrigen.

Sammanfattningsvis är det helt klart att vi måste läsa Hallel på dessa speciella dagar: Jom Ha’atzmaut och Jom Jerushalajim.

(red:s tillägg)
I vår synagoga har vi alltsedan överrabbinatet i Israel utfärdat sitt beslut läst Hallel med bracha på dessa dagar; för vår synagoga har det inte varit något problem och någon diskussion härom har oss veterligen inte förekommit.