Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BECHUKOTAJ

av Rabbin Shalom Fishbane

Har du någonsin varit med om att någon i synagogan börjar ett samtal med dig mitt under Toraläsningen, och att du när du artigt undviker att svara, blir förlöjligad som en ”frommie”? Vad föranleder människor som normalt håller sig till Halacha (som deras närvaro i synagogan bevisar) att reagera på detta vis?

Rashi räknar upp de sju synder som kan vara grunden till alla de olika katastrofer G-d hotar det judiska folket med i sin ”Tochacha” – tillrättavisningar. Dessa är: att inte studera Toran; att inte utföra Mitzvot; att hata de som utför Mitzvot; att hata Toralärde; att hindra andra från att utföra Mitzvot; att avsäga sig Mitzvot; att förneka judendomens grundläggande sanningar.

Denna lista innehåller inte bara undlåtenhetssynder, men även förnekelsesynder. Med andra ord, det är inte tillräckligt att bara låta bli att hålla Mitzvot; man måste också förnedra andras iakttagande för att rättfärdiga sitt eget uppförande.

”När du en gång upphört att iaktta lagarna i praktiken”, säger Rav Samson Raphael Hirsch, ”kommer ditt samvete inte lämna dig i fred till dess. För att kunna rättfärdiga ditt uppförande, du kommer att kunna rationalisera din egen ohörsamhet som ”framsteg”, för att kunna se ner på andras trofasthet till lagen som en utsliten idé.

Denna nedsvärtning framstår i många olika former, en del som verkar välvilliga. Ibland hör vi kommentarer, till exempel, att donatorer bara ger pengar för att få ära.

Vi hittar liknande idéer i de som det verkar helt obesläktade lagarna om helgade djur vid slutet av vårt avsnitt. Versen säger att om ett djur en gång helgats att offras till G-d, skall givaren inte byta ut det eller ersätta det vare sig det är ett bättre för ett sämre, eller ett sämre för ett bättre.

Varför förbjuder oss Toran att ersätta ett dåligt djur med ett bättre? Rambam förklarar psykologin bakom denna Halacha: Om du tillåter en givare att börja göra ändringar, då kan han, om han ändrar sig och önskar behålla djuret, övertyga sig själv att han har ett bättre att ge. Det mänskliga sinnet är elastiskt i sin förmåga att förvränga verkligheten för att tjäna egennyttan. Han kan ta ett bra djur och förklara att det är dåligt.

Därför används ofta den andra partens ofördelaktiga egenskaper att rättfärdiga egna tillkortakommanden. En gång såg jag hur en Jeshiva-elev artigt bad någon att sluta med den Lashon Hara han höll på med. Den andres svar förvånade mig. Han övergick från att göra narr inför alla av ”fanatikern”, till att säga att det var en Mitzva att förnedra person i sin berättelse.

Ibland kan vi skoja med eller, ännu värre, göra narr av människor som är mer iakttagande av Halachans detaljer. Vi lär oss i vårt avsnitt att detta kommer av vår längtan att komma närmare G-d än denne person. Om vi erkänner källan till vår svartsyn, så kommer vi förhoppningsvis nästa gånga att överträffa oss själva.