Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: KAN VI HYRA UT I ANDRA HAND?

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: En familj som hyr en lägenhet har bestämt att på sin semester byta denna med en annan familj för denna period. Hyresvärden är bortrest och kan inte nås i tid för att ge sitt samtycke. Har hyresgästen rätt att gå vidare med bytet?

Svar: Denna fråga, är uppenbarligen bara relevant i de fall där ingen specifik paragraf i hyresavtalet förbjuder andrahandsuthyrning, och behandlas i Shulchan Aruch Chosen Mishpat 216:1. Beslutet är att en hyresgäst får hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand fram till slutet av sitt avtal men bara så länge den familj han hyr ut till inte har fler familjemedlemmar än hans egen.

Det har antytts att detta förbehåll inte gäller när det vanliga är att hyresgästen är ansvarig för att göra de nödvändiga reparationerna för att återlämna lägenheten i det skick han fick den, då skador åsamkade av ett större hushåll på så sätt skulle täckas av hyresgästen.

Ändå måste vi anta att när det gäller dagens bostäder, att en större familj skulle åsamka större skador på rummen och rörmokeriet, vilket skulle ge lägenheten ett sämre skick även efter reparationer utförda av hyresgästen. En ännu strängare åsikt hittar vi i Aruch Hashulchan, som citerar en åsikt att även om familjen som hyr i andra hand inte är större, så är det ändå förbjudet. Resonemanget är att det finns människor som är benägna att allvarligt skada de bostäder de bor i. Till och med den mest eftergivna åsikten vilket är den ovan nämnda i Shulchan Aruch håller med om att om hyresgästen är medveten om att den han vill hyra ut till är en grälsjuk eller bråkig person eller en som inte håller en anständigt nivå av ordning och renlighet så är det olämpligt att hyras ut till honom.

För att sammanfatta, om det inte finns något uttryckligt förbud från hyresvärden så är bytet av lägenheter en sorts andrahandsuthyrning som bara kan ske om den andra familjen inte är större och inte har ett rykte om att vara möjligt lägenhetsmarodörer.

Etik/Halacha från Ohr Somayach