Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ACHAREI MOT

av Rabbin Avi Weiss

I denna veckas avsnitt, lär oss Tora att Aron, översteprästen, kastar lott om två getter ” en för Herren, och den andre för Azazel.” (3MB16:8)

Rashi förklarar proceduren som följer: ”En get placerade han (Aron) vid sin högra hand och den andra på sin vänstra. Han satt sedan händerna i urnan och tog en lottsedel i varje hand och lade på respektive get. På en av lottsedlarna stod det ”för Herren” och på den andra ”för Azazel”. Ibn Ezra förklarar att Azazel var den bergshöjd från vilken man kastade ut geten.

Sforno argumenterar att geten som fick lotten ”för Herren”, offrades som en botgöring för synder som begåtts i samband med det Allraheligaste. Geten som kastades ned, var menad att sona församlingens synder. (Sforno, 3MB16:5)

Det finns ytterligare en förklaring: Ett förslag är att lottdragningen lär oss att det finns en del sidor i livet som helt och hållet beror på turen. Detta betyder inte att vi inte har makten att påskynda förändringar. Vad det dock lär oss, är att vi inte kommer att ha kontroll över det öde som är förutbestämt. Talmud säger det på följande sätt: ”Liv, barn och försörjning beror inte på förtjänst utan på turen”. (Moed Katan 28a). Inte undra på att vi läser om lottdragning på Jom Kippur, dagen då vi erkänner att det finns sidor i livet som helt och hållet ligger i G-ds händer.

Talmud anmärker att getterna liknande varandra beträffande höjd, storlek och värde (Joma 62a,b). Och ändå, så förorsakade bara en liten olikhet i Arons händers rörelse olika öden för getterna – en för Herren och för Azazel.

Det har påpekats att livets spel handlar om centimeter. Detta stämmer till och med i sportens värld. En boll utanför linjen kan resultera i inkast. Hade bollen hamnat ett par centimeter innanför linjen, hade kanske det andra laget vunnit. Så är det även i världens affärer. Ofta är det så att en liten summa pengar kan betyda skillnad mellan liv och död, mellan tro och irrlärighet, mellan att göra rätt eller fel.

Detta kanske är lotternas djupaste innebörd.. Den minsta lilla förändring kan betyda skillnaden mellan himmel och jord, mellan att sändas upp till herren eller kastas till Azazel.