Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: ANGÅENDE STÖRANDE TELEFONSAMTAL

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Efter en lång väntan på ett möte med en statstjänsteman, fick jag till slut tillfälle att lägga fram min sak. Jag hann inte ens börja tala förrän hans telefon ringde och han vände sig bort från mig och började tala med den andre. Detta mycket irriterande uppförande upprepade sig flera gånger under vårt möte. Vad skulle jag ha gjort?

Svar: Den tjänsteman du träffade är uppenbarligen en mycket upptagen person och du måste inse att andra personer förutom dig själv är ivriga att tala med honom under hans arbetstid. Om du tycker att sådana samtal stör ditt möte med honom, kan du artigt be honom att avstå från telefonsamtal under den korta tid ert möte tar. En sådan begäran borde undanröja alla störningsmoment men kommer också att påverka tjänstemannen om betydelsen av ert möte.

Erfarenheten visat att en tjänsteman som avslår en sådan begäran inte är särskilt intresserad av att höra vad du har att säga, så varför alls slösa bort din tid på honom?

Fråga: Nyligen var jag mitt i ett föredrag när en mobiltelefon ringde och fick mig att komma av mig. Detta störde mig mycket, särskilt som jag vid början av mitt föredrag bett att alla mobiltelefoner skulle stängas av. Vad är detta rätta att göra i ett sådant fall?

Svar: Jag vet precis hur du känner dig eftersom även jag har upplevt samma sak. Men låt mig dela med mig av något som hände en av mina kollegor. Även han hade bett sina åhörare att stänga av sina mobiltelefoner och när en började ringa mitt i hans föredrag. exploderade han och skällde ut missdådaren inför alla. Det visade sig senare att denne person i själva verket hade stängt av sin telefon, men att den ändå ringde eftersom den fanns i den rock han satt på!

Att göra förhastade slutsatser om andra människors brist på hänsyn är farligt. Dessutom, förutom anledningen till att telefonen ringde i ovan nämnda händelse, kan det även ha varit möjligt att personen i fråga gjort ett ärligt misstag och trott att han hade stängt av telefonen när han egentligen inte hade gjort det.

Det rätta i en sådan situation är att tålmodigt vänta på att ringandet avstannar och sedan göra en kommentar om att du är säker på att du och dina åhörare är offer för en olyckligt undantag. Om detta inte är fallet, så har missdådaren lärt sig en läxa, och om det var så, har du undgått att begå den allvarliga synden att generera någon inför allmänheten. I båda fallen tar du hem poäng hos åhörarna, något alla föredragshållare är intresserade av.

Etik, från Ohr Somayach