Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TAZRIA-METZORA

av Rabbi Avi Weiss

De som söker logik för de judiska ritualerna (Ta’amei Hamitzvot), ser i stort sett iakttagandet av dessa som ett sätt att bättre känna G-ds närvaro. Men ritualer kan också ha ett annat mål – att lära oss en etisk läxa i enlighet med G-ds vilja.

Ett bra exempel är lagarna om ”renhet” inom familjen, som vi finner i veckans avsnitt (3MB 15) och som kan ses som en lektion i Torans etik när det gäller kärlek. Lagarna inbegriper nedsänkning i en mikva, vilket sedan tillåter man och hustru att återigen ha äktenskapligt umgänge. Detta kan ses som ett verktyg genom vilket äkta par lär sig om kärlek till varandra.

På den enklaste nivån, associeras vatten med födsel. Tänk på följande: världen börjar med att G-d svävar över vattnet. (1MB 1:2). Vi blir ett folk när vi går genom det delade havet. (2MB 14. Vi kommer i in i Landet Israel genom att gå över Jordanfloden (Josua 4). Om vi också tänker på att många äktenskap alltför ofta blir tråkiga och monotona, kan vi kanske hävda att nedsänkning i vatten är ett försök att inspirera man och hustru att uppväcka kärlek - precis som återfödda?

Inte att undra på att vatten i bibeln ofta associerar till kärlek. Isaks hustru, Rebecka, hittas vid brunnen (1MB 24) Jakob träffar Rakel när hon vattnar sina djur. Moses träffar sin fru, Zipora, efter att ha räddat henne och hennes syskon vid floden (2MB 2). Från detta perspektiv, kan nedsänkning i vatten förstås som ett försök att på ett outgrundligt sätt få man och hustru tillbaka till de bibliska genomsyrade av underbar romantik. Dessa händelser, med anknytning till mikvan borde uppväcka minnen om de första naturliga vattensamlingarna som nämns i Toran – de i Paradiset, Edens lustgård (1MB 2:10-14).

Det är ingen slump att vatten och kärlek har så mycket gemensamt. Utan vatten, kan vi inte leva. Utan kärlek, är livet i princip omöjligt. Men, som en kär vän till mig påpekade, kan vatten, precis som kärlek, vara något flyktigt. Precis som vatten rinner mellan fingrarna, kan kärlek rinna genom fingrarna om man inte vårdar den.

Ritualer kräver att Halachan noggrant iakttagas, men iakttagandet utifrån borde vara en demonstration av ett djupare invändigt känsla. När det gäller mikvan, kan nedsänkandet i vatten påminna ss om att förhållandet måste vårdas, och att äkta par alla dagar måste sträva efter att älska varandra djupare än dagen innan – precis som om deras kärlek var pånyttfödd.