Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD GÄLLER ANGÅENDE RAKNING UNDER SEFIRAT HAOMER?

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: När är det egentligen tillåtet att raka sig - om alls - under Sfirat Haomer? De olika sedvänjorna är minst sagt förvirrande.

Svar: Det finns i själva verket tre ”större” sedvänjor rörande vad som gäller under Omerperioden, såväl som tre ”större” sedvänjor beträffande rakning. När det gäller sorgeperioden: Enligt traditionen varade sefardiska judars sorgetid från Pesach ( eller snarare precis efter) fram till Lag Baomer, eftersom Gemara säger att det var under denna period som Rabbi Akivas lärjungar dog. Detta är också känt som Minhag Jerushalajim som också har accepterats av många israeliska judar, som inte alla nödvändigtvis är sefardiska. Rav Moshe Isserles (känd som Ramo) citerar den allmänna ashkenasiska sedvänjan att sörja från Rosh Chodesh Ijar fram till tre dagar före Shavuot, när korsfararna under 1100-talet förintade de rättfärdiga ashkenasiska församlingarna längs Renfloden, som Spyers, Mainz och Worms. Den kabblistiska-chassidiska traditionen som har sitt ursprung i den helige A”ri är att sörja under hela perioden från precis efter Pesach till fram till tre dagar före Shavuot, med undantag för dagarna under Rosh Chodesh.

Beträffande rakning: de stora halachiska källorna förbjuder bröllop och hårklippning, vilket allmänt utvidgas till att gälla gruppfestligheter (under rubriken bröllop) såväl som rakning (under rubriken hårklippning). Eftersom Jom Haatzmaut har utnämnts till helgdag av den religiösa sionistiska gruppen (med grund i Pri Hadash och Hatam Sofer som vidhåller det tvingade i att utnämna som helg ett nationellt mirakel som räddar judiska liv i Israel), så rakar sig de flesta judar i vårt ”läger” för Jom Haatzmaut och en del till och med har bröllop på denna dag. Och uppenbarligen, om det är tillåtet att raka sig till Jom Haatzmauts ära, så borde det på samma sätt vara tillåtet att raka sig till Shabat, eftersom det har halachiskt bestämts av så stora auktoriteter som Rav Shimon Minhahar och Rav Aharon Lichtenstein. (Överseendet med rakning inför Shabat gäller bara Sefirat Haomer, inte under de Tre Veckorna).

Av Rabbi Shlomo Riskin