Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD ÄR MAFTIR?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Vad är Maftir?

Svar: Maftir är den Alija som ges till den person som ska läsa Haftaran (eller till den som kommer att läsa välsignelsen före Haftaran). Eftersom Haftaran hämtas från Profeterna, skulle det vara respektlöst mot Toran, om någon som kallades upp bara skulle läsa från dessa - och därigenom antyda att Profeterna skulle ha lika stor betydelse om Toran. För att försäkra att tillbörlig respekt visades Toran, bestämde rabbinerna att den som läser Haftaran också skulle få den sista alijan som man läser från den andra Torarullen.

Denna alija kallas Maftir, verbformen för ordet Haftara, eftersom dess funktion är att möjliggöra att Haftaran läses. Det är oklart om Maftiralijan var ämnad att vara en av de sju alijot som fordras, eller om den var ämnad att bli ytterligare en. Traditionen har gett båda åsikterna utrymme.

På Shabat och Jom Tov, har vi tillåtelse att lägga till hur många aljot vi önskar. Vi läser därför Maftir som den åttonde alijan, vilket tillåter oss att följa båda åsikterna. Även om Maftir är menad att vara en av de erforderliga alijot, får vi göra tillägg till dessa alijot. Därför, genom att läsa Maftir som den åttonde alijan, iakttar vi båda traditionerna.

Maftiralijan består av en repetition av de sista verserna i slutet av Toraavsnittet. Vi avslutar Toraavsnittet med den sjunde alijan, och läser sedan om de sista verserna som maftir.

Sedvänjan att upprepa verserna, utvecklades under den post-Talmudiska eran (omkring 500 v.t). Under den Talmudiska tiden, avslutades inte hela avsnittet med den sjunde alijan. De såg till att lämnma några verser att läsas för Maftir och avsluta Toraavsnittet (för första gången) med Maftiralijan.

Förändringen var ett resultat av Rabbonon Savorai, 9, som instiftade att den Kaddish man läser efter att ha läst Toran ska läsas före Maftir. (Syftet var att understryka att Maftir inte är en av de sju alijot, utan den åttonde). Av detta skäl, måste Toraavsnittet avslutas före Maftir, eftersom det skulle vara opassande att läsa Kaddish mitt i ett Tora avsnitt. Därför avslutar man avsnittet, man läser Kaddish, och bara då läser man de upprepade verserna i Maftir.

Från AskMoses.com