Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: MÅSTE JAG VERKLIGEN ÄLSKA VARENDA JUDE?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Var snäll och förklara påbudet om ”Ahavat Jisrael”! Måste jag verkligen älska varenda jude? Vad gäller beträffande Madoff t ex? Vad säger Halacha om detta?
Svar: A. Mitzvan som rör Ahavat Jisrael inbegriper både det positiva påbudet ”Älska din ”med-jude” som dig själv” och det negativa påbudet ”Hys inte agg till din broder i ditt hjärta”.

B. Denna Mitzva är grunden för hela toran.

C. Mitzva gäller att älska varenda jude som du älskar dig själv.

D. Undantagen till denna regel är att det är tillåtet att och en Mitzva att hata alla gudsförnekare, uppviglare, förrädare och onda människor eller någon du sett begå en dödlig synd och som motsatt sig tillrättavisning.

E. Det finns olika åsikter bland Rishonim när det gäller en Rasha (ond person) vilket det är tillåtet och en Mitzva att hata, om hatet är begränsat till den synd han har begått eller om han ska hatas för allt han gör. Ett beslut togs LeHalacha att det är en Mitzva att hata honom för allt han gör.

F. I vår tid, ska vi omhulda och sträcka ut en hand till Rashaim och det är förbjudet att hata dem, eftersom de anses ha tvingats och är som ”Tenikot Shenishbu” (småbarn som tillfångatagits av icke-judar), eftersom vi idag inte vet hur man ger en tillrättavisning på rätt sätt, och även på grund av att det finns få riktigt rättfärdiga människor som är helt och hållet utan synd och värdiga att hata Rashaim.

G. Undantaget till denna regel, vem vi ska hata och förebrå på även i våra dagar är avfällingar som revolterar mot Toran och som försöker förleda folket iväg från G-ds väg. Och till och med detta får bara göras efter att man försökt tala med dem fredligt och tillbakavisats.

H. Även när det står helt klart att vi borde hata Rashaim, måste man vara noga från en etisk synvinkel att hatet till en viss grad måste vara för ett högra ändamål, och inte påverka ens karaktär negativt.

Av: Rabbin Moshe Leib Halberstadt. Yeshiva.org.il