Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TETZAVE
av Rabbi Avi Weiss

I båda berättelserna om Purim och Josef läggs tyngdpunkten på tillsynes betydelselösa bihistorier.

I Purimberättelsen, avslöjar Mordechaj komplotten mot kung Ahasverosh. Komplottmakarna hängs och Mordechajs goda gärning skrivs ner i krönikeboken. (Ester 2:21-23).Denna berättelse verkar vara ointressant, tills mycket senare när Ahasverosh, som inte kan sova, läser i krönikeboken. När han hör om Mordechajs handling, arrangerar han för Mordechaj att föras runt på Persiens gator under stora hedersbetygelser vilket leder till att Mordechaj får en hög ställning med mycket makt makt. (Ester kap. 6)

En liknande händelse inträffar i berättelsen om Josef. Hovmästaren och bagaren har drömmar som Josef tolkar. Josef tolkar drömmarna rätt, att bagaren kommer att bli hängd och att hovmästaren kommer att få återvända till palatset (1MB kap. 40).

Än en gång en tillsynes obetydlig historia, fram till långt senare, när Farao inte kan sova och söker någon som kan tolka hans drömmar. Här berättar hovmästaren om Josefs stora tolkningsförmåga (1MB 41:9-13).

Rabbi David Silber påpekar att både hovmästaren och Ahasverosh minns de goda gärningarna bara när de har nytta av dem. Megilan påpekar uttryckligen att kungen blev informerad om Mordechajs hjältemod så snart detta hänt (Ester 2:22), ändå valde han att ignorera detta fram till den berömda sömnlösa natten. Han minns bara Mordechajs välgärning när han har det svårt.

Samma sak är det med Josef. Även om Josef hade bett hovmästaren komma ihåg honom, gjorde denne inte det. Det var bara när Farao mådde dåligt och hovmästaren insåg att han kunde tjäna något på att rekommendera Josef som han säger något.

Lägg märke till parallellerna i språket: Josef ber hovmästaren komma ihåg sina drömma (ki im zechartani – 1MB40:14). Hovmästare gör inte detta (ve lo zavhar 1MB40:23). Senare, inför Farao, säger hovmästaren: ”Min synd minns (mazkir) jag idag.” (1MB41:9). Med andra ord, hovmästaren insåg att han tidigare underlåtit att minnas Josefs storverk. Liknande, i Megilan, läser konungen om Mordechajs hjältemod i krönikeboken (zichronot, divrei Hajamin – Ester 6:1). Det är ingen händelse att Purim infaller veckan efter Shabbat Zachor.

En del minns på grund av osjälviskhet, andra på grund av själviskhet. Hovmästaren och Ahasverosh är exempel på det senare – de minns bara när det passar dem. Vår utmaning är att minnas andras gärningar och behålla dem i vårt medvetande i alla tider, till och med när vi inte har något att tjäna på det. Vi måste minnas, inte därför att det passar oss, utan för att det är det rätta.