Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

PURIM

Nästa söndag och måndag firar vi nymånaden Adar. Det finns ett talesätt att när Adar börjar så ökar man glädjen. I dessa tider, med situationen i Haiti, inser vi att det är viktigt att kunna ge och ett av budskapen som har med glädje att göra att ge gåvor till de fattiga. Ett annat budskap är att ge Mishloach Manot, en matgåva med godsaker, kakor och annat som gör helgen trevlig.

I vår församling har vi de senaste tre åren sänt sådana matgåvor till alla våra gamla och detta är verkligen ett sätt att öka glädjen hos såväl givare som mottagare.

Det är möjligt att anmäla sig för att distribuera Mishloach Manot http://www.jeschurun.se/manot.php.

Ytterligare två viktiga inslag i Purim är festmåltiden och att ta sig tillfället att lyssna på Megilat Ester, alltså Esters bok. Det är alltså inte särskilt svårt att fira Purim.

Att lyssnandet på Megilan i våra synagogor som äger rum lördagen den 27 februari 18.30 följs av mycket festligheter och glädje. Purim firas såväl i synagogorna Adat Jisrael och Adat Jeschurun att man efter Megilans läsning, har upptåg, fest och Purimspiel. Nytt för i år är att Adat Jeschuruns populära Purimpjäs som har blivit uppmärksammad för sina satiriska inslag flyttas, på grund av platsbrist, till gymnastiksalen i judiska centret.

Vad är det då som firas? Enligt Esters bok som beskriver det judiska folkets liv, i diasporan i det väldiga Perserriket, utsätts judarna för förföljelse av en person med mycket makt som är besatt av tanken att utplåna det judiska folket i riket.

Argumentet var då att judarna inte följde lagar och förordningar. Esters bok är intressant då G-ds namn överhuvudtaget inte nämns. Ändå betraktar vi det inträffade som ett mirakel. Judarna lyckades mot alla odds och tack vare Esters resoluta handling då, för mer än 2200 sedan att besegra sina fiender och överleva som nation.

Detta är något vi fortfarande tycker är värt att fira.
1. Genom att var generös mot fattiga.
2. Genom att skicka/delta i Mishloach Manot.
3. Genom att äta en festmåltid
4. Genom att höra Megilan.
Och när Purim är slut, så är det precis en månad till nästa helg, Pesach.

Trevlig helg!

Rabbin Isak Nachman