Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VARFÖR ÄTER MAN INTE FISK OCH KÖTT TILLSAMMANS?

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Varför äter man inte fisk och kött tillsammans?

Svar: Innan denna fråga besvaras måste vi klargöra att Toran tillåter och förbjuder vissa matvaror utan logik. Det är ett påbud från G-d och inte något hänsynstagande till att det är renligare, hälsosammare eller mer humant. Det finns dock en del dietlagar som i själva verket grundar sig på pragmatiska erfarenheter, men dessa förbud, även om de handlar om mat, hör inte alls till Kashrut. Snarare är de en hel annan kategori inom den judiska lagen bestående av rabbinsk lagstiftning ämnad att skydda den allmänna välfärden.

Under den tiden - fram till omkring 1500 år tillbaka - när det fanns en central Toraauktoritet som kunde stifta lagar som gällde alla judar, tillkom olika lagar som rörde hälsa och säkerhet. Baserad på den det Gudomliga påbudet ”venishmarten me’od lenafshoteichem - därför må ni noga ha akt på er själva” (4MB4:15), som uppmanar oss vara vakta vår hälsa, införde våra vise olika förbund som sedan blev bindande Halacha för alla tider.

Förbudet att äta kött och fisk tillsammans är ett sådant förbund. Talmud (Pesachim 76b), säger att kött och fisk som tillagas tillsammans kan förvärra olika medicinska tillstånd. Därför förbjöd våra lärde att tillaga och till och med även kött och fisk tillsammans. Men, olikt förbudet mot att tillaga och äta kött och mjölk som är en kashrutfråga, finns det ingen väntetid mellan kött och fisk. Man behöver bara äta eller dricka något neutralt mellan så att man rensar gommen.

Så medan kött och fisk kan ätas under samma måltid, serveras de som två olika rätter, tallrikar och bestick diskas och munnen sköljs mellan rätterna. I själva verket är detta upphovet till den trevliga sedvänjan att säga L’Chaim över en liten snaps mellan fisk– och kötträtterna på shabat.

Behöver vi olika serviser om vi inte äter fisk och kött tillsammans? Svaret är nej. Även om Talmud förbjuder tillagning av kött och fisk tillsammans, står det även på en annan plats att man får koka kött i en gryta som tidigare använts till fisk och vice versa, för den riktiga faran är bara om tillagas tillsammans.

Även om det finns en åsikt (Taz, Jore Deah 95:3) att man bör ha olika kokkärl för fisk och kött, så är den vedertagna sedvänjan att vara vidsynt, eftersom som så många halachiska auktoriteter påpekar, den hälsorisk som Talmud hänvisar till kan inte ens är relevant i vår tid. Så även om det som våra lärde förbjud förblir bindande och inte kan återkallas, behöver vi inte gå så långt att vara övernitiska och kräva olika husgeråd för fisk och kött.

Från AskMoses.com