Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BESHALACH

av Rabbi Avi Weiss

”Var finns G-d?”, frågade Menahem Mendel från Kotz, en av våra stora chassidiska lärare. ”Överallt,” svarade hans elever. ”Nej, mina barn, ” var hans svar, ”G-d finns inte överallt, utan bara där ni ger Honom tillträde”.

Kotzkers svar förstärker en skillnad som rabbi Aaron Soloveitchk gör mellan två begrepp som rör vår befrielse - båda hänvisar till att bli räddad - Hatzala och Jeshua. Hatzala kräver ingenting av den som blir räddad. Jeshua å andra sidan är den process där föremålet för räddningen deltar i att rädda sig själv. I de avsnitt vi läst de senaste veckorna beskriver Toran hur det judiska folket, på väg ut ur Egypten, upplever processen Hatzala. Lägg märke till G-ds ord - vehitzalti etchem. (2MB 6:6) G-d och endast G-d, säger Hagadan, förde oss ut ur Egypten. Precis som en nyfödd skyddas av sina föräldrar, på samma sätt skyddades det judiska folket av G-d.

Liknande ett barn som växer upp, förväntades det judiska folket som lämnat Egypten att ta ansvar för sina handlingar. Även om Moses trodde att processen med Hatzala skulle förlängas in i framtiden, höll inte G-d med om detta - havet kommer att delas, men ni kommer att räddas endast om ni gör er del och försöker korsa havet på egen hand. (Rashi om 2MB 14:5).

När det judiskas folket står vid havet, byter Toran plötsligt uttryck från Hatzala till Jeshua när den skriver va-josha Hashem. (2MB 1:30). Jag minns när min son Dov, som liten pojke vid Sederbordet, frågade: ”Varför måste vi öppna dörren för profeten Elijahu? Han har ju så stor makt! Han rör sig så snabbt och dricker så mycket. Kan han inte klämma sig in genom dörrspringan?”

Vid Sederbordet, förutom att återuppleva befrielsen från Egypten, poängterar vi hoppen om framtida befrielse. Denna del av Sederupplevelsen börjar med att välkomna Elijahu, som profeten säger kommer att förebåda den messianska tiden. Men för att Messias ska komma, säger Rav Kook, måste vi göra vår del och därför öppnar vi dörren och välkomnar honom in. Att sitta på våra händer och vänta är inte tillräckligt.

Jag har ofta frågat mina föräldrar var deras generation var sextio år tillbaka när vårt folk mördades och förintades. Även om många stod upp, gjorde inte tillräckligt många sina röster hörda. Låt oss välsigna varandra idag att vi när våra barn och barnbarn frågar oss frågor som ”var var du när judarna obarmhärtigt mördades i Israel?” kommer att kunna svara att vi stod upp och gjorde vårt yttersta.

Låt oss be för att vi ska ha fullgjort vår del och öppnat dörren för att släppa in G-d. Vi måste inse att vi inte bara kan be om Hatzala, när G-d ingriper ensam, ut vi måste också göra vår del för att framkalla en ny tid, en som betyder ett äkta partnerskap mellan himmel och jord - en sann Jeshua.