Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ETT SÄRSKILT TRÄDS ROSH HASHANA

av Rabbi Mendel Weinbach.

Fyra olika Rosh Hashana räknas upp i första mishnan i Traktatet Rosh Hashana. Den första, den Rosh Hashana som rör träden äger rum den 15 Shvat enligt Hillels åsikt; vi känner igen den som ”Tu (15) BiShvat - Trädens Nyår.” Det finns flera halachiska betydelser hos detta datum, som att bestämma årets början när det gäller tiondet. Av de frukter som når ett särskilt utvecklingsstadium innan Tu BiShvat tas inte tionde på samma gång som av de frukter som når detta stadium senare. Samma gäller att detta datum bestämmer vilken typ av tionde som gäller: Ma’aser sheni, ”det andra tiondet”, gäller frukten under andra året i den sjuåriga jordbrukscykeln. Ma’aser ani, tiondet för de fattiga, gäller frukten under tredje året. Man har också problemen med hur man bestämmer när trädens frukter har passerat tredje stadiet under vilket de är förbjudna som orla. (Om Tu BiShvat bestämmer början för Shmitaåret för fruktträd är ämne för en livligt debatt mellan halachiska auktoriteter citerade av Rabbi Shlomo Strashun (Rashash) i slutet av gemaran.)

En av de stora Chassidiska ledarna, Rabbi Zvi Elimelech från Dinov, gör en intressant observation i sitt klassiska verk ”Bnei Jissachar”. Alla de föremål som nämns i denna mishna som rör datum för Rosh Hashana — konungar, helger, djur och grönsaker— uppenbarar sig i pluralis. Det enda undantaget är trädet som hänvisas till i singularis.

Detta, förslår han kan vara en vink om att vi på Tu BiShvat, trädens nyår, fokuserar på ett särskilt träd, det som tillhandahåller vår etrog för mitzvan med de fyra arterna på Sukot. Det finns en tradition, anmärker han, att på denna dag be för att få ynnesten att inte bara skaffat sig en kosher etrog utan också en vacker. Det är på denna dag som saven stiger i fruktträden, och den etrog som varje jude kommer att införskaffa beror på hans eller hennes individuella förtjänster. Bönerna denna dag, sammanfattar författaren, kommer att ”bära frukt”, och det är till denna bön som mishnan hänvisar när de byter från pluralis till singularis beträffande träden.