Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VILKEN BRACHA SKA MAN LÄSA ÖVER OLIVER?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Vilken Bracha ska man läsa över oliver?

Svar: Mishnan i Masechet Brachot (6:19 säger följande: ” Man läser välsignelsen borei pri ha’etz (den som skapat trädets frukter) över frukt som växer på träd”. Oliven är inget ett undantag, även om den inte är söt som de flesta frukter.

Välsignelsen över frukt eller grönsaker som vanligtvis äts antingen råa eller tillagade, är borei pri ha’etz, oavsett hur de äts. Men om en frukt eller grönsak normalt äts endast efter att den blivit tillagad, då måste den som äter den rå, läsa välsignelsen shehakol, eftersom detta sätt inte är hur de flesta äter denna frukt. Det normala sättet att äta oliver är när de är inlagda, så den som äter inlagda oliver läser borei pri ha’etz och den som äter på annat sätt läser shehakol.

I Gemara. Brachot (35b), säger Rabbi Jochanan att välsignelsen över olivolja är borei pri ha’etz. Gemaran klargör under vilka omständigheter man läser denna välsignelse över olivolja, och fastslår att eftersom att dricka enbart olivolja är farligt för hälsan bör man därför inte läsa någon välsignelse över den alls. När oljan är blandad med annan vätska, beror det på om olivoljan är den huvudsakliga ingrediensen eller inte. Om det är så läser man borei pri haetz över blandningen. Om den inte är det, läser man shehakol. Rav Mordechai Eliyahu fastslår att eftersom olivolja i dag är så ren, finns det inte längre någon fara att dricka den och man ska därför läsa borei pri ha’etz.

Oliven är en av de sju arterna (5MB 8:8) och därför är välsignelsen efteråt al ha’etz v’al pri haetz….al ha’aretz v’al peirotecha.

Av Rabbin Moshe Spetter, Torah M’Zion