Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

NAMNEN PÅ DE JUDISKA MÅNADERNA
från torah.org

Namnen på de tolv månaderna i den judiska kalendern är: Tishri, (Mar-) Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nisan, Ijar, Sivan, Tamuz, Av, Elul. Om vi noggrant läser vår Chumash märker vi att dessa namn aldrig används när man hänvisar till månaderna. I själva verket, används dessa namn knappast alls i Toran. Istället finner vi att månaderna hänvisas till som ”den första månaden, den andra månaden”, osv. Var kommer dessa namn som vi använder ifrån och varför använder vi dem?

Det första påbudet som det judiska folket fick var att helga den nya månaden. Ramban, behandlar i sin förklaring om Toran (Shmot 12:2) just detta, namnen på månaderna. Han börjar med att förklara att Talmud Jerushalmi (Rosh Hashana 1:2) säger oss var namnen på månaderna kommer ifrån.

”Namnen på dessa månader kom upp med oss från Babylon.” Ramban påpekar just det vi noterat i Chumash, att det judiska folket till en början inte hade några namn på månaderna. Anledningen till att man ”adopterat” namnen på månaderna när våra förfäder återvände från exilen i Babylon för att bygga det andra Templet härrör sig från det faktum att uppräkningen av månaderna var för att minnas uttåget ur Egypten. Nisan var den första månaden i vårt uttåg och så vidare. Men när det judiska folket återvände från exilen i Babylom, så besannades orden i Jeremia 16:14-15) ”….Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land. Så sant Herren lever, han som fört Israels barn upp ur nordlandet och från alla andra länder till vilka han hade drivit dem bort…..”

Vid denna tidpunkt började vi kalla månaderna för de namn de hade i Babylon. Vi påminns därför varje gång vi nämner en av månadernas namn att vi levt i exil i Babylon, och att G-d befriade oss därifrån och förde oss till vårt land Israel. Namnen på månaderna gör att vi därför påminner oss om den andra befrielsen precis som vi gör vid den första befrielsen.

Ändå, precis som namnen har ändrats, betyder inte detta att vi inte längre påminns uttåget ur Egypten genom månadernas namn, I själva verket, när vi ser i Toran när de babylonska namnen används, är det vanligtvis på följande sätt: ”Den första månaden, månaden Nisan”. Vi har där en påminnelse genom månaderna om de både exiler som G-d räddat oss från.