Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ASARA B'TEVET

Fastedagen den 10 Tevet (Asara B’Tevet) som infaller en vecka efter Chanuka glöms lätt borg. Den intar emellertid en viktig nisch i Israels och vårt folks historia.

Texten i Andra Konungaboken (25:1-4) berättar att belägringen av Jerusalem började på tionde dagen i tionde månaden, (588 fvt.) i den babyloniske konungen Nebukadnessars välde. Tre år senare, på den 17 Tamuz, bröt man igenom murarna. Belägringen slutade med Templets förstörelse på den 9 Av, det första konungadömet slutade och det judiska folkets hamnade i exil i Babylon. Den kan därför anses vara den del av den cykel av fastedagar som är förknippade med dessa händelser. De övriga är: Tsom Gedalia (3 Tishri) Shiva Asar B’Tamuz (17 Tamuz) och Tisha B’Av (9 Av).

Det första omnämnandet av denna fastedag hittar vi i Sakarja (8:19) där den kallas ”fastedagen i den tionde månaden…”, om man räknar från månaden Nisan, vilken var den första månaden under bibliska tider). Andra referenser till fastedagen och sorgen finner vi i Hesekiel 24:12 (belägringen) och Jeremia 52:4-6).

Även om fastedagen är historiskt förbunden med händelserna som rör förstörelsen av det Första Templet, så är anledningen till fastedagen inte en åminnelse av denna historiska händelse, utan en åminnelse av det judiska folkets lidande.
• Precis som vid alla judiska fastedagar, inbegriper bönerna för Asara B’Tevet Slichot vilket utmärker dagen som ett tillfälle att ägna tid att göra Teshuva (botgöring), den självrannsakan vi gör av våra handlingar för bättra oss. Talmud i Traktat Brachot säger att den som lider ska pröva sina handlingar och göra Teshuva.

• Eftersom Asara B’Tevet också blev en sorgedag för de människor vars sista viloplats är okänd (Kaddish Klalil), beslöt Israels Överrabbinat genom överrabbinerna Herzog och Ouziel sent under 1948 (och vilket även iakttas i en del församlingar i Diasporan) att detta även skall vara en officiell sorgedag för offren för Förintelsen. Kaddish och Yizkor läses vid offentliga gudstjänster. Den första gudstjänsten ägde rum på detta datum ägde rum den 11 januari 1949. Jom Hashoah som infaller den 27 Nisan är dock den största åminnelsedagen för Jom Hashoah.

• Asara B’tevet är en av de fyra fastedagarna som börjar vid gryningen (Alot Hashachar — ungefär en timme före soluppgången), men inte har några övriga begränsningar såsom att tvätta sig själv eller bära läderskor mm. Asara B’Tevet är dock den enda fastedagen som inte flyttas fram eller skjuts upp om den infaller på en fredag, ett bevis på dess enastående betydelse.

Källa: Jewish Agency for Israel, Jewish Zionist Education.