Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BARA ETT LITET MIRAKEL
av Rabbi Yaacov Asher Sinclair, Ohr Sameach

Om miraklet bara varade i sju dagar, varför tänder vi under åtta dagar?

Chanukaljuset firar ett litet mirakel: Efter att en liten grupp judar hade besegrat det mäktiga Grekland, upptäcktes en liten flaska olja i Templet - en liten flaska som inte hade vanhelgats av grekerna….. Denna flaska innehöll tillräcklig med olja för att räcka bara en enda kort dag, men istället räckte den i åtta dagar. För att minnas detta lilla mirakel tänder vi chanukaljus i åtta dagar.

Men om man tänker efter - så borde man egentligen bara tända ljus i sju dagar eftersom ljuset under den första dagen brann helt naturligt - det fanns ju tillräckligt för en enda dag! Så varför tänder vi ljus åtta dagar när en av dessa dagar inte alls var något mirakel?

Det åttonde ljuset tänder vi för det lilla mirakel som kallas det judiska folket. När Ludvig den fjortonde frågade Blaise Pascal (fransk 1600-tals religionsfilosof) för bevis på att G-d existerade, svarade han: ”Judarna, Ers Majestät….”

Det judiska folkets överlevnad är som en flaska ren olja. Den verkar för liten. Den kommer aldrig att räcka. Men det fortsätter att brinna och brinna….. Och anledningen till att den fortsätter att brinna är att den är så ren.

Det är bara ett litet mirakel…….