Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

MAOZ TZUR

Orden till den populära Chanukkasången Ma’oz Tzur skrevs troligtvis i 1300- 1400 talets Tyskland. Diktaren ”Mordechais” initialer finns invävda i de första bokstäverna i de fem första verserna. Detta är det enda som är känt om honom, även om det finns flera teorier.

Den ursprungliga texten består av sex verser. Den första uttrycker det judiska folkets messianska hopp om återinrättandet av den uråldriga tempelgudstjänsten. De andra verserna prisar G-d för att ha räddat det judiska folket ur slaveriet i Egypten, från exilen i Babylon, från Hamans komplott och från hotet från seleukiderna och grekerna. Dikten slutar med en bön om att det judiska folkets snara förlossning.

Den vanligaste melodin av Ma’oz Tzur har västeuropeiskt (Ashkenaziskt) ursprung. De lärde föreslår att den har sina rötter i en gammal tysk folkvisa som spreds bland judarna under 1500-talet; denna melodislinga återfinns i en väldokumenterad kyrklig melodi från denna period, som användes av Martin Luther i sina koraler. Den tidigaste bevarade judiska källan för melodin är ett manuskript från Hannover, daterat 1744.Källa: Jewish Heritage Online Magazine