Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

CHANUKA HALACHA

Förpliktelsen att tända Chanukian
Varje medlem i hushållet (även små barn kan förstå vad Chanuka är) bör tända sin egen Chanukia. En gäst som vill delta i ljuständningen utförd av någon av hushållet måste lämna en summa pengar för att vara delaktig i ljuständningen. Om möjligt bör han/hon tända sin egen Chanukia. När gästen kommer hem till sig ska han/hon tända sin egen Chanukia även om det är sent (enligt Reb Mose Feinstein kz). Den som sover utanför hemmet ska tända på den plats han sover, även om måltiderna intas på annan plats.

Chanukia och Brachot
Även om alla oljor och ljus är tillåtna, att föredra är att använda olivolja och vekar av bommull eller lin. Man behöver inte använda nya vekar varje kväll. Om man använder olja, måste man se till att det finns tillräckligt med olja i Chanukian innan man tänder den. Ljushållarna eller behållarna för olja bör vara placerade i en rak linje, även om en halvcirkel är tillåtet. Ljusen placeras i Chanukian från höger till vänster före tändandet och tänds från vänster till höger.

På första kvällen av Chanuka läser man 3 brachot: Lehadlik Ner Shel Chanuka, She-asa-nisim och She-chejanu. Följande kvällar läser man bara de två första Brachot. Man läser dessa för tändandet och läser Hanerot Hallalu efter tändandet av första ljuset och fortsätter sedan med de andra. Det är önskvärt att Chanukian placerar utomhus, till vänster om dörrposten, mittemot Mezuan på en höjd av 31 cm. Om man tänder Chanukian inomhus, bör den placeras i ett fönster som vetter mot en allmän gata eller ett bostadsområde. Man bör inte flytta Chanukian när den väl är tänd. Varje Chanukia bör ha sin egen Shamash.

Om lågorna dör ut före de lämpliga tidsrymden, bör de tändas igen och man läser Brachan igen. Man får inte dra nytta av Chanukian (t ex genom att läsa i dess ljussken), inte ens efter att tillräcklig tid har passerat, om man inte stipulerat detta innan ljuständningen.

Tid för ljuständandet
Chanukian bör tändas vid tiden Tzet Hakochavim (när det blivit mörkt) och måste få brinna i 30 minuter. Tzet Hakochavim infaller cirka 42 minuter efter solnedgången. Under inga omständigheter får Chanukian tändas för Plag Hamincha vilket i år 5770-2009 är 14.09. Om man tänder så tidigt, bör man läsa vad gäller proceduren att tända ljusen på Erev Shabat här nedan, beträffande den extra olja eller storlek på ljusen som krävs. Man bör inte vara sysselsatt med någon aktivitet inom en rimlig tid innan solnedgången.

På Erev Shabat skall tillräckligt med olja eller långa ljus användas för att säkerställa att Chanukian brinner i 30 minuter efter att det blivit mörket (dvs. 90 minuter) när Chanukan tänds före tändandet av Shabatljusen. Om man davnar vid tiden för Plag Hamincha måste ljusen räcka i nästan 3 timmar. Tekniskt sett för att uppfylla Mitzvan med ljuständandet, behöver bara ett ljus räcka så länge och ljusen får inte tändas förrän efter Plag som i år inträder 14.09. På Moatze Shabat, gör man först Havdala och sedan tänder man Chanukaljusen.

Tefila
Man läser Al Hanisim i både Shmone Esre och Birkat Hamazon. Om detta glöms bort upprepare man inte Tefila. Man läser hela Hallel varje dag. Mizmor shir Chanukat Habajit läggs till Shir Shel Jom.

Källa: Rabbi Yaakov Sprung, Council of Orthodox Synagogues of Victoria.