Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJETSE
av Rabbi Avi Weiss

Alla förhållanden för med sig överraskningsmoment…….

Hur är det möjligt att Jakob inte visste att han tillbringade sin bröllopsnatt med Lea istället för Rakel? I texten står det: ”På morgonen såg man att det var Lea”. (1MB29:25). En del kommentatorer föreslår att detta visar på Jakob och Leas utomordentliga anständighet - under hela natten varken såg eller pratade de med varandra. (Radak).

Talmud förklarar att Jakob kan ha lurats på ett annat sätt. Eftersom han misstänkte att Laban skulle byta ut Lea mot Rakel, hade Jakob gett Rakel tecken genom vilka hon skulle ge sig till känna. När, i sista ögonblicket, Laban bytte ut Lea mot Rakel, var Rakel rädd för att Lea skulle bli utskämd och gav sin syster de speciella tecknen. (Megilla 13b).

Men allt detta leder oss til len annan fråga. Om Jakob i själva verket inte visste att det var Lea hur kan då vigseln vara laglig? Är inte detta ett klassiskt exempel på en överenskommelse som anses var ogiltig på grund av felaktiga antaganden, vilket vi känner till som ”meka ta’ut?

Vi kan kanske säga att Jakobs överraskning kom på kvällen och att han ändå accepterade Lea som sin hustru. När texten säger ”såg man att det var Lea”, så var det omgivningen som fick vetskap om förväxlingen.

Förutom dessa sätta att förstå hur Jakob kunde ha lurats, finns det ett med en kabbalistisk vinkel. Denna vinkel lär oss något grundläggande om kärlek. Rakel representerar den kvinna Jakob ville gifta sig med. Men ofta är det så när vi väl är gifta, att vi finner egenskaper hos vår make/maka som vi tidigare inte haft vetskap om. Dessa okända faktorer representeras av Lea. I alla förhållanden finns det bitar i vår partners personlighet som överraskar oss.

Dessa egenskaper kanske stör oss. I sådana fall, är vår utmaning att försona oss med denna sida hos vår älskade och inse att kärlek betyder att acceptera hela personen. Men det kan hända att denna dolda sida är positiv, något som aldrig tidigare kommit fram. Positiva egenskaper har förmågan att tillfoga livfullhet och ny spänning till förhållandet. Ibland, kan dessa nya egenskaper visa sig vara precis vad som behövdes. Med Rabbi David Aarons ord: ”Lea var inte Jakobs utvalda brud, men blev i själva verket en källa till välsignelser för honom…..”. (Endless Light, s. 38).

”Ve-hine-hi Lea” lär oss att det i alla förhållanden kommer att finnas egenskaper som överraskar oss, de egenskaper vi inte medvetet väljer, de egenskaper som representeras av Lea.