Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD ÄR DET FÖR SPECIELLT MED 4 DECEMBER?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Vad är så speciellt med 4 (eller 5 eller 6) december?

Svar: Mishna säger (Ta’anit 1:3): På den 3 Marcheshvan ber vi om regn. Rabban Gamliel sade: På den 7 i månaden, det vill säga 15 dagar efter helgen Sukot, för att tillåta den mest saktfärdige israelit att nå Eufrat.

Enligt Rabban Gamliel (vars åsikt råder) säger: Bönen för regn i Israel fördröjs bara så mycket så att sista pilgrimerna hinner nå den mest avlägsna gränsen (med Syrien) från Jerusalem innan de skulle fastna i de förväntade vinterregnen. ( Vi kan anta att om det inte fanns några pilgrimer, skulle denna bön - precis som sjävla mashiv ha’ruach - börja läsas omedelbart efter Shmini Atseret).

Utanför Israel fanns det olika sedvänjor, precis som Gemara (till denna Mishna) förklarar (Ta’anit 10a): dvs. Hananja sade: i Diasporan (börjar vi inte) förrän den sextionde dagen i denna årstid (hösten som börjar den 23 september).

Rambam kodifierade dessa lagar enligt följande (Tefila 2:16). Från den 7 Marcheshvan lägger vi till bönen för regn med välsignelsen fö närhelst vi nämner regn (dvs. fram till Pesach. Detta gäller Israels land, men i Mesopotaminen, eller andra närliggande platser, ber vi om regn på den sextionde dagen i Tishri-årstiden (dvs. höstdagjämningen).

Denna dag är den 21 november, men varför säger vi inte Tal U’matar förrän tidigast den 4 december (13 dagar senare). Anledningen är att man i och med införandet av den gregorianska kalendern ”tappade” 10 dagar genom göra dagen efter den 4 oktober 1582 till fredag den 15 oktober samt att man eliminerade tre skottår varje 400 år, när tusentalet inte är delbart med 400. Resultatet är ett ”medelår” med 364, 2425 dagar vilket gör att det tar 3,300 år att samla ihop till en extra dag.

Resultatet av dessa ändringar gör att - i modern tid - den dag som skulle vara 23 september i den ursprungliga kalendern är 7 oktober i den gregorianska, och den sextionede dagen efter 7 oktober är 5 december. Eftersom vi börjar läsa Tal U’matar under Ma’arivgudstjänsten, börjar man läsa den kvällen innan, alltså den 4 december. Men varje fjärde år (i det judiska årtalen som är delbara med fyra), börjar höstårstiden med efter det ”tzet Hakochavim” den 7 oktober, så den sextionde dagen i dessa år blir den 6 december, och följaktligen påbörjas läsandet av Tal U’Matar den 5 december.

I år är dock anledningen till förskjutningen på en dag att man inte läser Tal U’Matar på Shabat.

Källa: Kosherveyosher.com