Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR GÖR VI SOM VI GÖR MED ALIYOT?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: På Shabat delar varje synagoga ut Alijot under Toraläsningen i en speciell ordning, och börjar med Kohen, osv. Vad är anledningen till dessa Alijot och varför görs de i denna speciella ordning, alltså Kohen, Levi, osv och slutar med Maftir?

Svar: De sju Alijot representerar de officerare som ska tjäna en konung. Precis som en mänsklig konung har sju officerare som står i givakt inför honom, så visar även vi vår respekt för Toran genom att kalla sju personer att läsa från den.

För att minimera grälen över vem som skulle få ett speciellt avsnitt, fastslog våra lärde att de första två Alijot skulle reserveras för respektive Kohanim och Levi’im. Begreppet Maftir och Haftara baseras på följande: Det fanns en tid när förtryckare av det judiska folket förbjöd läsandet av Toran i synagogan. Så länge som detta förbud existerade, läste man istället från Nevi’im (profeterna) i synagogorna. När förbudet togs bort, fortsatte man ändå att läsa från profeterna efter att man läst färdigt veckans Toraavsnitt. Anledningen var att det fanns en känsla av respektlöshet att läsa bara från profeterna och inte från Toran, så de som skulle läsa Haftaran läste även först några verser från Toran.

Fråga: Varför är Torarullen skriven med 42 rader per sida?

Svar: Ibland finner vi att saker och ting kan göras på många olika sätt. Under årens lopp, bestämmer vi oss ibland för ett speciellt tillvägagångssätt, inte för att det måste vara på det viset, utan för kvalitetskontrollen blir bättre om saker och ting är standardiserade.

Så är det även här, Maimonides (Lagar beträffande Torarullen 7:10) ger oss ett spann över det antal rader per sida som är tillåtet - allt mellan 48 till 60 är bäst. Han säger själv att han skrev en Torarulle med 51 linjer per sida (9:10). Andra källor ger oss andra antal linjer. Till exempel, Shita Mekubetset i Talmud Menachot ger oss antalet 42 linjer per sida, motsvarande det antal etapper Israels folk gjorde i öknen. Och detta är fortfarande vår tradition. Idag skrivs de flesta av Torarullarna efter en identisk mall. Samma linjer, samma ord på samma platser. Det är bara lättast så.

Källa: Ask the Rabbi, JewishAnswers. org.