Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD ÄR EGENTLIGEN VÄLSIGNELSEN AV DEN NYA MÅNADEN?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Vad är egentligen välsignelsen av den nya månaden?

Svar: Man välsignar den kommande månaden precis före Musafbönen på Shabat Mevarchim. Denna korta bön kallas Birkat Hachodesh - välsignelsen av den nya månaden. Denna bön nämns för första gången hos våra lärde under medeltiden. Det ursprungliga ändamålet med bönen var att uppmärksamma församlingen när Rosh Chodesh inföll, och att lägga till denna bön uppfyller detta ändamål.

I många församlingar föregås Birkat Hachodesh av en kort bön (Yehi Ratzon) där vi ber om den gudomliga välviljan för den kommande månaden.

Innan man välsignar den nya månaden är det lämpligt att man tar reda på tiden för molad, det exakta ögonblick när den nya månaden ”föds”. Det är brukligt att församlingens ordförande informerar om när detta sker.

Själva bönen består av tre delar. Den första delen (Mi She’asa) är en kort bön för vår befrielse. Vi väntar ivrigt på det ögonblick när helgandet av den nya månaden kommer att göras av den återinsatta Sanhedrin. Omedelbart efter den första delen, utropar Chazan ”Rosh Chodesh X) infaller på den (och den) dagen, vilket kommer att gagna oss!” Församlingen upprepar detta och fortsätter sedan med den tredje delen - en bön för liv, fred, glädje, tröst för den kommande månaden. Chazan upprepar denna bön och församlingen ropar Amen till varje önskan.

På den Shabat som föregår månaden Tishri läser vi inte Birkat Hachodesh, och det finns flera förklaringar:
- En av de huvudsakliga anledningarna att välsigna månaden är för att upplysa församlingen om att den nya månaden kommer att infalla under det kommande veckan. Detta är onödigt för månaden Tishri, när varje jude är medveten om den kommande helgen Rosh Hashana som signalerar inträdet av ett nytt år såväl som en ny månad.
- Vi kan inte välsigna den kommande månaden eftersom den första dagen i Tishri inte kallas Rosh Chodesh utan Rosh Hashana.
- Beträffande Rosh Hashana står det: ”Blås i Shofar vid den Nya Månaden, i den dolda tiden (för dagen för vår helg”). Vi försöker på detta sätter ”gömma” dagen för helgen.
- Detta är en taktik vi har för att förvirra satan. När satan ser att vi inte välsignar den kommande månaden Tishri, antar han att han räknat fel på kalendern, och att Rosh Hashana inte börjar förrän efter den påföljande Shabat. Förhoppningsvis missar han också tiden i ”domstolen” på den 1 Tishri, och vi har på detta sätt gjort oss av med ”åklagarängeln”.
- Baal Shem Tov förklarar: ”Den sjunde månaden (Tishri) första månaden på året, välsignas av G-d själv, på dess Shabat Mevarchim. Med denna kraft välsignar Israels hus de andra 11 månaderna under året.

Källa: AskMoses.com