Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: KAN JAG BESTÄMMA VEM SOM SKA FÅ ÄRVA?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Finns det något sätt, enligt Halacha, att besluta under sin livstid vem som skall få ärva och är det lämpligt att göra så?

Svar: Toran är mycket specificerad när det gäller arvslagarna och de förbehåll som stipuleras skiljer sig på många sätt från den civila lagen. Det enda sätt man kan besluta sina egna villkor enligt Tora, är att göra en gåva under sin livstid av det man vill att en specifik person skall ärva. Våra lärde tillhandhöll en formel hur man skulle göra detta och fortfarande ha tillgång till det borttestamenterade. Man skriver ett testamente där ägarrätten på tillgången överförs till förmånstagaren, men rätten att använda den blir kvar hos testatorn fram till hans död, då den övergår till förmånstagaren. Man bör rådgöra med en rabbin eller en religiös just som känner till den halachiska förberedelserna av testamenten om det är detta man önskar.

När det lämpligheten att göra ett sådant arrangemang måste man ta hänsyn till ett flertal saker.

Att göra en son eller dotter arvlös, eftersom de misslyckats att leva upp till den andliga nivå som förväntats av honom, sågs inte med blida ögon av våra lärde, eftersom det alltid finns en möjlighet att ättlingarna till den felande sonen/ dottern kan bli rättfärdiga judar och som kan dra fördel av arvet.

Att favorisera ett barn före ett annat när man fördelar arvet i förskott för med sig ett frö av broderlig osämja, som vi kan lära oss av det hat som Josef fick utstå från sina börder på grund av den favorisering hans fader visade.

Till slut finns det frågan om att lämna pengar till välgörenhet. Även om det finns halachiska restriktioner om att ge bort så mycket pengar att man riskerar utfattighet, så gäller inte detta någon som testamenterar pengar till välgörenhet när man dör. Det finns en skillnad i åsikterna hos de olika halachiska auktoriteterna om detta betyder att man kan ge bort allt eller om man måste lämna hälften eller två tredjedelar till sina barn.

Om någon har för avsikt att lämna bidrag till välgörande ändamål för att få en större del i den kommande världen och önskar undvika alla problem, bör han göra dessa donationer under sin livstid. På så sätt skaffar han sig inte bara fördelar för livet efter detta, men förlänger och berikar även sitt liv i denna värld.

Källa. Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Someyach