Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

NOACH
Av Rabbi Avi Weiss

Bilden av Noaks ark i barnböckerna, där giraffen syns med sin långa hals över relingen på båten, föranleder en fundamental fråga. Hur fick alla djuren, fåglarna och kräldjuren plats i arken? (1MB6:19).

Ibn Ezra erbjuder karaktäristiskt nog en bokstavlig förklaring. Det mått ”kubit” som nämns i Toran när arken byggdes, var enormt långg - mycket längre än vad Toran senare skulle anse vara längden hos en ”kubit”. Enligt Ibn Ezra, var arken omåttligt stor. Detta kan ju förklara saken.

Ramban håller inte med, för honom betydde det ett mirakel att arken kunde rymma det obegränsade antal arter som existerade. För att citera Ramban, ett mirakel skedde så att det lilla utrymmet kunde rymma allt.

Det är här som Ramban frågar - om i själva verket, detta var fallet, varför befallde inte G-d Noah att bygga arken ännu mindre? Här introducerar Ramban ett grundläggande koncept när det gäller mirakel. Även när ett mirakel sker, måste människorna göra sin del. Med Rambans ord: ”Så är det med alla mirakel i Toran….. för människorna att göra vad de kan och resten lämnas i G-ds händer.”

Vi förstår Rambans inställning när vi tar i beaktande hans åsikt att Abraham, i nästa veckas avsnitt, begick en synd när han lämnade landet Israel på grund av hungersnöden utan G-ds tillåtelse, . Abraham hade inte rätt att lämnade landet utan uttalad tillåtelse från G-d. (Ramban, 12:10).

Ändå kan vi diskutera om Abraham, även om hans agerande förbättrade hans situation, begick en synd? Han gjorde vad han måste, och förlitade sig inte på mirakel för att rädda sig själv och sin familj.

Om vi har i minnet Rambans passion för Sion, som vi ser i berättelsen om Noa, så har vi en möjlig lösning på Abrahams motsägelsefulla uppförande. Ramban vidhåller att den olivkvist som duvan förde med sig efter syndafloden, kom from Israels land, som inte hade förstörts av floden. (Ramban 1MB :11). För Ramban har Israel en egen kategori. När det kommer till Israels land, kan vi lita på mirakel. Abraham hade därför ingen anledning att lämna landet, han skulle litat på att Gd skulle inskrida - på samma sätt som Israels land undkom syndafloden skulle den överleva hungersnöden. När vi betänker modet hos de många israeler som bor vid gränsen, och som trots bombardemang från fienden under många år, håller stånd och vägrar att flytta på sig, påminns vi om Rambans ord. Vi får inte förlita oss till mirakel. Men när det gäller Israel vakar G-d över oss.