Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

MYSTERIET MED SIMCHAT TORA
Av Rabbi Mendel Weinbach

Det finns ett mysterium rörande en av våra sedvänjor. Gemara säger till oss att på sista dagen Sukkot (känd som Simchat Tora) läsa det sista avsnittet i Toran - ”Beracha” - och som Haftara läsa från 8:e kapitlet av Första Konungaboken (8:22) om Kung Salomos bön vid invigningen av Bet Hamikdash.

Rabbeinu Nissim (Ran) förklarar valet av dessa två avsnitt. Simchat Tora är höjdpunkten på helgerna, och det är passande att läsa på denna dag de välsignelser som Moshe tillägnade det judiska folket. Eftersom Haftaran måste följa den anda som finns i Toraavsnittet, är det passande att Moshes välsignelser följs av de välsignelser Salomo tillägnade hela sitt folk.

Tosefot har redan uppmärksammat sedvänjan - vilken är den vi följer - att läsa de första kapitlet i Joshua. Rabbeinu Nissims förklaring till detta är att eftersom vi avslutat vår Toraläsning med Moshes bortgång, är det passande att Haftaran består av G-ds befallningar till Moshes efterträdare, omedelbart efteråt.

Förklaringen är perfekt. Men det finns ett mysterium till varför vi har övergivit vad Gemara fastställt som Haftara. Tosefot citerar en källa som säger att det var Gaon Rav Hai som införde denna sedvänja, men Tosefot undrar vilka hans skäl var att frångå vad vår Gemara sagt?

Rabbeinu Asher (Rosh) citerar Jerusalem Talmud som källa till denna sedvänja, men Korban Netanel anmärker att han inte har kunnat finna den där.

Vad än källan är, så är det den traditionen för hela världens judar, precis som firandet som omger avslutandet av läsandet av hela Toran. Källan till detta firande, är dock inget mysterium. Midrash, som hänvisar till Kung Salomos festliga bankett för alla sina tjänare när han insåg att de himmelska makterna hade tillmötesgått hans önskan om visdom (Konungab 1, 13:15), och utropade detta som anledningen till firandet när vi avslutar läsningen av hela Toran.

Precis som Salomo kände att han behövde fira visheten han fått som gåva av de himmelska makterna, känner alla de judar som känner sig visare som resultat av att ha läst hela Toran under ett år, ett behov av att fira Simchat Tora.