Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR INFALLER SUKKOT INTE EFTER PESACH?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Varför infaller Sukkot efter Jom Kippur och inte efter Pesach? Vi firar ju Sukkot på grund av de lövhyddor vi satt i i öknen efter att vi lämnat Egypten, och på grund av de moln som skyddade oss precis efter uttåget. Så historiskt sett borde väl Sukkot infalla precis efter eller under Pesach?

Svar: Pesach infaller på våren när vädret börjar bli varmare; om vi skulle bygga lövhyddorna på våren, skulle det vara som om vi bara byggde något för att undkomma värmen. Därför har Toran befallt oss att bygga vår sukka på hösten när det börjar bli svalare, för att klargöra att sukkan är ett påbud och inte ett semesterboende. Vilna Gaon ger en annan förklaring: sukkan representerar de moln som G-d beskyddade oss med i öknen. G-d avlägsnade dessa moln när vi tillverkade den gyllene kalven, och när Han förlät oss samma år på Jom Kippur, kom molnen tillbaka. Så Sukkot firas med anledning av återkomsten av dessa moln efter den första Jom Kippur i öknen.

Fråga: Är det tillåtet att raka sig under Sukkot– och Pesachveckorna?

Svar: Nej, det är förbjudet att raka sig på Chol Hamoed. Att raka sig med kniv är alltid förbjudet, men Sukkot– och Pesachveckorna är det till och med förbjudet att trimma det med sax. Under tiden för Chatam Sofer (Rabbi Moshe Sofer), brukade en del judar i högre societeten raka sig med kniv, oavsett vad Halacha sade. Nu är det så, att Torans förbud att raka sig med kniv inte gäller förrän skäggstubben har vuxit ut litet (ungefär två till tre dagars utväxt). Så Chatam Sofer sade att det var bättre för dem att fortsätta att raka sig på Chol Hamoed så att skägget inte skulle hinna växa ut till denna längd, hellre än att låta det växa under helgen och raka sig efteråt, vilket skulle innebära överträdelser mot hundratals av Torans förbud, ett förbud för varje två skäggstrån som rakades bort. Många missförstod detta, och trodde felaktigt att Chatam Sofer såg mellan ögonen när det gällde förbudet mot rakning på Chol Hamoed.

Källa: Ohr Somayach/Ask the Rabbi