Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JOM KIPPUR: TESHUVAS ROLL
Av Rabbi Shlomo Katz

Tre böcker öppnas på Rosh Hashana – en är för de absolut onda, en är för de absolut rättfärdiga, och den tredje boken för ”beinonim” – de som är ”mittemellan”. Ödet för den onde och för den rättfärdige är inskrivet och förseglat på Rosh Hashana, med ödet för den som är ”mittemellan” ligger i vågskålen fram till Jom Kippur. Om de förtjänar det, dvs. de gör Teshuva, skrivs de in för livet; om inte, skrivs de in för döden (Rosh Hashana 16b, förklarad av Rambam).

Reb Jitzchak Blazer (“Reb Itzele Petersburger”) frågar: Ramban definierar en ”beinoni” som en person vars Mitzvot och synder är perfekt balanserade (kvalitativt, inte nödvändigtvis kvantitativt). Om det är så, varför måste en”beinoni” göra bot för att kunna skrivas in för livet? Låt honom bara göra en Mitzva till så att vågskålen tippar till hans fördel.

Reb Blazer svarar: Misslyckandet att göra Teshuva är i sig själv en stor synd, som Rabbenu Jonah skriver i Sha’arei Teshuva: Vet, att när en syndare dröjer med att vända tillbaka från sina synder, väger hans straff allt tyngre på honom för varje dag, för han vet att han förargat G-d och fast han vet att han har en flyktväg, dvs. Teshuva, vidhåller han sitt uppror mot G-d. Midrash jämför en sådan narr med en fånge som finner en tunnel som leder ut ur fängelset, och ändå inte flyr. Är inte detta en förolämpning mot kungen, för visar inte detta att fången inte är rädd att sitta i hans fängelse? Så är det även med en person som misslyckas med att göra bot när han har chans och istället säger till G-d, ”jag är inte rädd för ditt domslut.”

Därför är det så viktigt för en ”beinoni” att göra bot inför Jom Kippur. Att göra extra Mitzvot, men inte Teshuva, kommer inte tippa vågskålen till någons fördel. Tvärt emot, misslyckandet att göra bot, kommer obevekligen att tippa vågskålen åt motsatt håll. (Koshvei Ohr nr. ).

Reb Ariyeh Pomeranchik svarar på Reb Blazers fråga. Han förklarar: De himmelska vågskålarna används bara en gång om året, på Rosh Hashana. Om en person misslyckas bli bedömd som Zadik på Rosh Hashana, tippar inte vågskålarna över för att han gör en Mitzva till, eftersom de sätts undan omedelbart efter att de använts. Och inte bara detta, en person som inte bedömts på Rosh Hashana att vara en Zadik, står kvar som anklagad i den himmelska domstolen. Det enda sätt en sådan person kan skrivas in i livets bok efter Rosh Hashana, är om han får sitt åtal avvisat, genom att göra Teshuva (Emek Beracha s, 146).

Reb Dovid Kronglas ger ett annat svar. Om en person misslyckas att göra bot, multipliceras hans synder med fyra. Sannolikheten att en person skall kunna göra tillräckligt med Mitzvot för att vågskålen skall tippas till hans favör är mycket liten.