Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HAAZINU
Av Rabbi Stuart J. Rosen

”När jag åkallar G-ds namn, tillskrivs G-d storhet.”. Detta att åkalla G-ds namn, är enligt Malbim och Rabbi Chaim från Volozhin, en del av Toran. Den som håller Torans bud och studerar den, lär sig G-ds namn. Den gudomliga närvaron vilar över honom. Att åkalla G-ds namn, genom studier och bön är det största tecknet på bekräftandet av G-ds storhet i en församling.

Detta är vår uppgift, skriver Malbim – att göra G-ds suveränitet känd i världen, att erkänna att naturlagarna är beroende av Hans vilja, och att Toran är mediet för detta erkännande. Varje gång vi ropar ut Hans namn, visar vi hur betydelsefull G-d är.

I Parashat Ha’azinu, vänder sig Moses till himmel och jord och Israels barn för att utropa G-ds storhet. Även om G-d bestämmer över naturlagarna och sällan stör dem, så fortsätter han att ”scenografera” världen in i minsta detalj.

När vi iakttar Torans bud, finns G-d bland oss och Hans uppsikt över oss blir uppenbar. Om vi dock inte uppfyller Torans bud finns G-d heller inte bland oss. Han vänder sig bort från oss och därför känner vi inte hans närvaro. Moses ropar ut till himmel och jord, ” När Israel kommer att hålla Torans bud, påverka dem med godhet, med stora under, fram till dess att det är uppenbart för alla att till och med naturlagarna ligger i G-ds händer. Och om de skulle försaka Toran, då kommer det att se ut som om vi inte står under G-ds uppsikt. Det verkar som det är naturen som bestämmer.”

Vår uppgift är klar: Bara om vi återgår till Torastudier och ett liv genom Toran, kommer vi att närma oss den underbara tillvaro som går utanför de enkla naturlagarna. Genom att återvända till Toran inser vi hur unik vår judiska identitet är. Vi måste göra klart hos oss själva vad vårt speciella förhållande till G-d är. Vi måste också vara extra noga med att uttala välsignelsen inför Torastudier. Templet förstördes eftersom det judiska folket ”övergav min Tora”. Hur kunde detta vara när Torastudier var så omfattande, frågar våra lärde?

Även om de studerade Toran, så studerade de inte för kunskapernas skull. Snarare studerade de Toran som vilket annat ämne. De uttalade inte välsignelsen vid Torastudierna – beviset på att Toran var oviktig i deras liv och därför kunde deras kunskaper inte skydda dem. Torastudier är bekräftelsen av G-ds namn. Vi får inte studera Toran utav ren nyfikenhet eller för intellektuell stimulans, utan för att erkänna Den som skapat universum.