Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ROSH HASHANA
Av Rabbi Dr. Akiva Tatz

“Allt beror på början.”

Detta uttalande av Chazal har ett dolt djup. Ögonblicket för någots tillblivelse måste innehålla beståndsdelar från framtiden. Precis som alla gener hos människan bestäms vid befruktningen och utseendet och alla karaktärsdrag som visar sig hos barnet när det utvecklas är ett resultat av dessa gener, är även alla fenomen i världen en reflektion av de beståndsdelar de hade, oändligt komprimerade, vid sin början.

Det ögonblick när övergången sker från icke-varande till varande är det mest kraftfulla, och innehåller allt. Därefter, när barnet utvecklas följer en kritisk fas, men inte så kritisk som vid första händelsen, och så vidare är varje fas ett uppdagande av den tidigare kodningen. Ju närmare början, desto mer kritisk. Även en liten påverkan under fosterstadiet, är mycket mer långtgående än påverkan på en vuxen. Därför är det första ögonblicket det som kräver största omsorg, störst intensitet och största renhet.

Tiden är också en skapelse. Det judiska året är en organisk enhet. Dess tillblivelse äger rum på Rosh Hashana och Jom Kipur. Av denna anledning, är vi extremt noga att försöka leva korrekt på Rosh Hashana och de dagar som följer. Det sätt man påbörjar året på kommer att bestämma hur resten av året kommer att bli. Om vi kan forma årets “gener” korrekt, så kommer “fostret” att utvecklas korrekt och “barnet” och den “vuxne” kommer att vara friska.

Misstag under denna fas kommer att vara mycket svåra att rätta till senare. Ansträngningar som görs under de första tio dagarna kan förhindra att stora “kirurgiska ingrepp” kommer att krävas längre fram. Varje ögonblick under Rosh Hashana skall användas med yttersta omsorg, man ska bara visa positiva karaktärsdrag och utöva stor kontroll över ilska och andra negativa egenskaper. Många har som sedvänja att inte sova på dagen på Rosh Hashana, åtminstone inte förrän eftermiddagen - de vill bestämma årets gener genom en medveten och andlig ansträngning, inte aningslöst.

Var ska dagens huvudsakliga fokus ligga? Kan man verkligen rätta till alla sina dåliga karaktärsdrag på en dag, eller till och med tio? Svaret ligger i Chazals beskrivning av den mänskliga varelsen. Det finns en beskrivning som säger att den rättfärdige är som ett träd planterat i bra jord och vars grenar hänger över den dåliga jorden. Med detta menas att roten är bra, personen är i grunden god, men ingen är perfekt och de grenar som hänger över den dåliga jorden utgör denna persons tillkortakommande. En beskärning kommer emellertid att avslöja om rötterna är helt och hållet goda. Beskärningen kan bestå av lidande i denna värld - i nästa värld där allt är sant kommer personen att bevisas vara helt och hållet positiv.

En negativ person beskrivs som ett träd som planterats i dålig jord och vars grenar hänger över god jord. Roten och innehållet är dåliga, men även den sämste individen har positiva egenskaper och gärningar. Beskärning kommer dock att avslöja innehållet som dåligt. Beskärningen kan bestå av stor lycka och välgång i denna värld, och resultatet blir ett varande fritt från negativitet i den nästa.

Denna idé hjälper oss att förstå en svår passus i Rambam. Rambam säger att medan de rättfärdiga förseglas för livet omedelbart på Rosh Hashana, så förseglas även de onda för det motsatta omedelbart, och de som befinner sig i ett mellanläge, varken rättfärdiga eller onda, balanserar på vågen fram till Jom Kipur. Rambam säger att det är dessa människor vars goda gärningar exakt motsvarar deras överträdelser. (Inte nödvändigtvis i antal, kvaliteten räknas.)

Den konstiga delen av denna diskussion är att Rambam fortsätter med att säga att de flesta människorna hamnar i den tredje kategorin, alltså som exakt balanserar det onda och det goda. Är det verkligen möjligt att de flesta människorna är exakt balanserade när det gäller positiva och negativa handlingar?

Förklaringen är emellertid att det som menas här inte är en exakt balansering av handlingar i teknisk mening, det som menas är att de flesta människor är träd som planteras mitt emellan god och dålig jord - och har möjlighet till både goda och positiva handlingar när tillfälle bjuds, när de får inspiration, men är tyvärr även tillgängliga för själviska och negativa handlingar när de blir frestade. De flesta människor har aldrig gjort ett medvetet bestämt val varför de är här. Var är ditt träd planterat? Dess ”default”-placering grenslar skiljelinjen. Vad som krävs vid tillblivelsen av medvetenheten, vid ögonblicken för tillblivelsen av tid, är ett beslut om vem jag är innerst inne, inte om vilka tekniska handlingar som behöver bearbetas - detta kommer senare.

Rosh Hashana är tiden för att flytta roten, att försäkra att trädet helt och hållet flyttas till ett positivt område, beskärningen är nästa stadium. Att medvetet välja en positiv riktning, att sätta ett andligt mål och börja att röra sig i denna riktning är vad Rosh Hashana måste lära oss.