Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD HAR SISERA MED ANTALET SHOFARSTÖTAR ATT GÖRA?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Vad hade Sisera att göra med det judiska folket och begreppet 100 shofarstötar på Rosh Hashana? Vad är sambandet mellan Sisera och shofarstötarna?

Svar: Den assyriske generalen Sisera som slogs mot det judiska folket, dödades av Jael när han försökte fly från slagfältet. Midrash berättar att Siseras onda moder grät hundra och en tårar när hon fick höra att sonen var död. Vi låter 100 shofarstötar ljuda för att motverka dessa tårar som hon utgöt i vredesmod och smärta över sonens Förlust mot det judiska folket. Den enda tåren som inte kan utraderas är den hon utgöt av ren kärlek som sin sons moder.

Enligt den sefardiska traditionen blåser man 101 gånger. Detta är mer än det numeriska värdet av bokstäverna ”samech” och ”mem”, som utgör namnet på den mest skadlige ängeln. Om vi lägger till ett får vi det numeriska värdet av ”Michael”, namnet på den mest rättfärdige ängeln.

Källa: Ask the Rabbi/Ohr Someyach