Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR LÄSER VI INTE HALLEL PÅ ROSH HASHANA?
Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Förutom att vara början på det nya året, så är Rosh Hashana också den första dagen i månaden Tishri. Varför läser vi inte Hallel på Rosh Hashana som vi gör på alla andra dagar det är Rosh Chodesh?

Svar: Eftersom Rosh Hashana är domens dag, bör varje människa känna oro och fruktan. Man skall undvika ytlighet och allt som kan distrahera från denna fruktan inför det domslut som följer.

Så stor är denna fruktan inför domslutet hos det judiska folket på Rosh Hashana, att de inte, trots att detta är en helg, kommer att läsa hyllningssången Hallel som brukligt är vid nymånad och helger. Hallel säger man med glädjefyllt hjärta medan det i judiska hjärtan under dessa domens dagar är fyllt mer av fruktan och bävan än av glädje.

Därför har våra vise lärt oss: ”Sade änglarna inför gud, Universums herre, varför avhåller sig Israel från att uttala sången inför Dig under Rosh Hashana och Jom Kipur? Han svarade, när Konungen sitter på domens tron och livets och dödens böcker ligger inför Honom, kan Israel då sjunga?” (Rosh Hashana 32).

Ändå bör människan inte vara ledsen på grund av oro för domslutet. Vi bör klippa håret., tvätta oss och bära speciella kläder till helgens ära. En make ska också ge sin hustru en gåva till dagens ära, och köpa något till sina barn. Detta visar på vår tillit att G-d kommer att döma till vår fördel.

Så vi finner att när Ezra den skriftlärde läste Toran inför församlingen, och alla de närvarande grät när de hörde förebråelserna i Toran, sade Ezra och Nehemja till dem: ”Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja och gråta." Och Ezra fortsatte: "Gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Ty denna dag är helgad åt vår Herre”. (Neh 8:9-10).

På liknande sätt har våra lärde sagt: ”Vanligtvis klär sig en person som väntar på ett domslut i svart och missköter sitt utseende av oro för vad domen ska bli. Israels folk är emellertid annorlunda. De klär sig i vitt, de äter, dricker och fröjdas i vetskap om att G-d kommer att utföra mirakel på deras vägnar (och förlåta dem). (Jerushalmi, Rosh Hashana, kap 1).

Källa. Ohr Somayach/Rabbi Yirmiyahu Ullman